Real Time News
for Human Resources Governance

Gewerkte dagen bijna op normaal niveau

De Belgische economische motor draait alweer bijna op kruissnelheid: in juni bereikte het aantal gewerkte dagen 76%, nagenoeg het niveau van 12 maanden voordien. De relance is merkbaar in alle gewesten en provincies. Sommige intussen welbekende sectoren blijven achter, zoals de luchtvaart (en grondafhandeling), de horeca, de evenementen en ook de ijzernijverheid.

Relance van de tewerkstelling in België: aantal gewerkte dagen nagenoeg op hetzelfde niveau als in juni 2019 (SD Worx)

Voorzichtigheid troef: nieuwe contracten vaak van bepaalde duur

De snelheid waarmee de aanwervingen opnieuw op gang komen is opmerkelijk, zegt Securex, maar we zijn nog lang niet op het peil van vorig jaar. Bovendien zijn de werkgevers voorzichtiger. Vaker dan vroeger heeft het contract een bepaalde duur. Zij sturen voorlopig ook weinig mensen de laan uit. "De echte test voor de bedrijven zal er pas komen in september."

Belgische arbeidsmarkt trekt weer aan met het einde van de lockdown (Securex)

Lees ook: Een goed HR-beleid vertrekt vooral van een doordachte visie (Partena Professional): waarom zou je niet pogen een ontslagronde te vermijden door aan een aantal medewerkers te vragen of zij tijdelijk minder willen werken?

Werkzaamheidsgraad blijft pijnpunt

De werkzaamheidsgraad blijft laag in België. Meer dan 10 jaar regeringsbeleid heeft zo goed als niets veranderd aan onze internationale ranking. Als Vlaanderen een land was, zou het ergens in het midden van het EU-peloton hangen. Wallonië zou achteraan bengelen, en het Brussels gewest zou enkel Griekenland achter zich laten.

Belgische arbeidsmarkt blijft achterop hinken (samenvatting door Randstad)

Het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt (bis) (Jan Denys, Randstad Research, pdf, 36 blz., rechtstreekse download)

Evenveel vacatures als voor de crisis

Verrassing: bij de VDAB lopen weer evenveel vacatures binnen als een jaar geleden. De primaire sector, de gezondheidszorg en de sector dranken, voeding en tabak zoeken méér mensen dan twaalf maanden geleden. De horeca en het toerisme likken nog steeds hun corona-wonden. Minder vraag naar personeel is er ook in de zakelijke dienstverlening (o.m. managementbureaus), de media, de machinebouw en de financiële diensten.

Vacaturebericht juni 2020 (VDAB, pdf, 3 blz., rechtstreekse download)

Corona: ander nieuws van de dag

13% meer vergoedingen voor thuiswerk sinds begin dit jaar (Acerta): maar thuiswerk zelf is nog sterker toegenomen. "Nu telewerk geëvolueerd is van occasioneel naar structureel, raden wij bedrijven aan om duidelijke, vaste afspraken te maken"

Thuiswerkers controleren? Ja, maar... (Partena Professional): managers moeten niet controleren of een thuiswerker te weinig uitricht, maar integendeel er op toezien dat hij niet toegeeft aan de drang om méér te presteren en zo zijn stress opdrijft

Coronacrisis slaat diepe krater in welvaart. Relanceplan nodig (VBO): de koepel van de werkgeversorganisaties verwacht een inkrimping van de werkgelegenheid tussen 5 en 8 % in de komende 6 maanden

Van corona-werkloosheid naar versoepelde economische werkloosheid (Ella / SD Worx): voor de werkgevers die na 31 augustus geen beroep meer kunnen doen op de corona-werkloosheid werkt de regering aan een versoepelde vorm van de economische werkloosheid. De eerste details zijn gekend

Planbureau: het is nog lang niet voorbij

De arbeidsmarkt zal enkele jaren nodig hebben om te coronacrisis te boven te komen. Dat voorspelt het Planbureau. Volgend jaar en in 2022 zullen veel ontslagen vallen, die dit jaar konden worden vermeden door de massale toevlucht tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het coronavirus heeft een abrupt einde gemaakt aan de lange periode van dalende werkloosheid en stijgende activiteitsgraad.

De coronacrisis zal nog jaren wegen op de Belgische economische activiteit, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën  (Federaal Planbureau, persbericht)

Corona: ander nieuws van de dag

Tewerkstellingsmaatregelen in de vitale sectoren verlengd (Securex)

Corona: uitstel van betaling aan RSZ tot 15 december 2020 - enkele verduidelijkingen (Ella / SD Worx): in het kader van de corona-crisis kunnen bepaalde groepen van werkgevers 'bijzonder' uitstel van betaling krijgen voor bedragen verschuldigd aan RSZ. Een KB verduidelijkt deze regeling

Dringend op zoek naar (hooggeschoold) personeel voor een tijdelijk project? (Agoria): Agoria-leden die door de corona-crisis tijdelijk ingenieurs en andere hooggekwalificeerde profielen op overschot hebben, kunnen die uitlenen aan bedrijven die extra kenniswerkers kunnen gebruiken

Scherp uw focus en elimineer afleiding: 10 tips (Partena Professional)

De coronacrisis heeft een aanzienlijke negatieve impact op de inkomens van bepaalde gezinnen (Nationale Bank van België, persbericht, pdf, 6 blz., rechtstreekse download): de lockdown komt zeer hard aan in de gezinnen met lage inkomens, vooral wanneer de kostwinner een zelfstandige of een werknemer is die tijdelijk werkloos werd

Corona: ander nieuws van de dag

Zwangerschapsverlof: wat zijn de laatste wetswijzigingen? (Partena Professional): analyse van de nieuw wet

Tijdelijke werkloosheid corona tot 31 augustus 2020 (Ella) : alles wat je moet weten over de verlenging van de corona-werkloosheid

Verlenging looptijd hinderpremie en aanvullende compensatiepremie (Vlaio): Vlaanderen verlengt de premie van 160 euro per dag voor door de crisis getroffen wellnesscentra en sauna’s, speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers

Relance Belgische tewerkstelling gestart in mei: halvering tijdelijke werkloosheid (corona) (SD Worx) : de SD Worx Employment Tracker brengt sectoren met grootste stijging in kaart

Recordaantal studenten verdient bij (Randstad): 87% van de studenten in Vlaanderen heeft een bijverdienste en die brengt gemiddeld 2600 euro per jaar op

Wat gebeurt er met uw collectief bonusplan (CAO 90) tijdens Covid-19? (BECI): veel kans dat jouw eerder vastgelegde collectieve doelstelling niet is bereikt. Maar niets belet dat je een nieuw plan neerlegt met een nieuwe referentieperiode en nieuwe doelstellingen

Covid-19: vergoeding bij overlijden vrijwilligers en jobstudenten (Fedris, pdf) (oh my god, zou zoiets echt al gebeurd zijn?)

Het belang van opleidingen op de arbeidsmarkt na corona: “100% van de beroepen zal veranderen” (Cevora): blogpost van Cevora-topman Olivier Lambert

Meeste werkgevers verwachten personeelskrimp

6 op 10 werkgevers verwachten het jaar 2020 te beëindigen met minder personeel. Het verlies aan arbeidsplaatsen zou uitkomen op 180.000, of 7% van het totaal in de private sector. Daar komen wellicht nog 10% van de zelfstandigen bij. Deze nieuwe cijfers bevestigen wat de Economic Risk Management Group 3 weken geleden ook al voorspelde.

De omzet van de ondernemingen begint zich te herstellen, maar de vooruitzichten voor de Belgische economie blijven slecht (Nationale Bank, Economic Risk Management Group)

Lees ook: Zonder maatregelen is ontslaggolf onafwendbaar (HR Alert, 12 mei 2020)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.