Nieuws

EU verscherpt regels rond detachering

De herziene Europese detacheringsregels, waarvoor de Belgische EU-commissaris Marianne Thyssen hard heeft gevochten, is goedgekeurd. Het gaat om een revolutie die de gedetacheerde werknemers meer rechten geeft en lokale werkgevers beter beschermt tegen deloyale concurrentie. De Belgische wetgeving voldoet al in grote mate aan de nieuwe richtlijn.

Uitbreiding bedrijfspensioen goedgekeurd

[goedgekeurd] De Kamer heeft gisteren de regelgeving over het aanvullend pensioen gewijzigd. Alle werkgevers die een bedrijfspensioen aanbieden mogen zich verwachten aan extra paperasserij. Beperkingen voor jongeren en werknemers met een kort contract verdwijnen. Het VBO hekelt dat de regering verder is gegaan dan wat Europa oplegt.

70% wil zelf loonkeuzes maken

De meeste werknemers vinden het belangrijk zelf te kunnen beslissen over aspecten van hun verloning. Werkgevers die hier op inspelen, hebben een streepje voor. Denk aan vakantiedagen afstaan in ruil voor cash, loon afstaan in ruil voor een grotere pensioenpot en het mobiliteitsvraagstuk.

Wegwijs in werken met jobstudenten

De nieuwe Studentengids van Partena Professional bevat een checklist en een modelcontract. De gids legt ook uit hoe een student te betalen, en gaat in op vragen rond opzegtermijnen bij contractbreuk en de regels over sociale bijdragen en bronbelasting. Gratis te downloaden.

Subsidie voor projecten tegen burn-out

Werkgevers kunnen tot 8000 euro federale subsidie bekomen voor projecten ter voorkoming van burn-out. Het gaat niet om begeleiding van individuele gevallen. De aanvraag moet elektronisch worden ingediend bij de NAR of de FOD Werk, tussen 1 juli en 15 september 2018. De projectbegeleider moet beschikken over expertise en ervaring.

Voorzichtig met inlichtingen geven over werknemer

Vraagt men u om inlichtingen over een werknemer ter voorbereiding van een loonbeslag of een loonoverdracht? Weet dan dat daartoe geen enkele wettelijke basis meer bestaat sinds de nieuwe privacyregels van de EU (GDPR) van kracht zijn. U riskeert dat de werknemer dat niet laat passeren.

Wie mag ontslaan tijdens vakantie van baas?

In afwezigheid van de werkgever is in principe geen aanwerving of ontslag mogelijk, tenzij door iemand die daartoe een mandaat heeft. Partena Professional gaat dieper in op deze kwestie, ook op de rechtspraak, en biedt een model van "clausule tot delegatie van bevoegdheid" aan.

"Good housekeeping" tegen fijn stof

Vandaag 20 juni is Dag van de Schoonmaak. Attentia grijpt de gelegenheid aan om het belang van schone huishouding (good housekeeping in het jargon) te onderstrepen, en dan vooral in bedrijven waar fijn stof aanwezig is. Wist u dat een stoflaag van 0,1 mm dikte explosiegevaar kan inhouden?

Het dipje op vrijdagnamiddag is reëel

Kaderleden, mannen en andere categorieën vinden dat zij vrijdag na de middag minder productief zijn. Dat blijkt uit een interessante Randstad-peiling. Kennelijk is niet gevraagd of men zichzelf als een ochtendmens of een avondmens beschouwt, en dat is jammer want het effect daarvan staat intussen wel vast.

Ellende voorkomen bij verhuis van arbeidsplaats

Een verhuizing van arbeidsplaats kan tot betwistingen leiden. Tot op bepaalde hoogte kunt u die voorkomen, zo schrijft Group S. Het voornaamste is een schriftelijk akkoord vragen als bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunt u compensaties toestaan zoals meer telewerk, een bedrijfsauto of de betaling van extra reistijd.

Onze partners