Nieuws

18de salon Orienta

Van 24 tot 26 november zal in Brussels Expo de achttiende editie plaatsvinden van Orienta, het internationaal salon voor opleidingen en jobs.

Focus op human resources

In zijn uitgave van 22 september 2005 besteedt het weekblad Trends een lijvig dossier aan diverse aspecten van human resources.

Nieuw wetsvoorstel over outplacement voor 45-plussers

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een nieuw wetsvoorstel ingediend over de ontslagbegeleiding van oudere werknemers. De initiatiefnemers willen het recht op outplacement uitbreiden tot twee bijkomende categorieën van 45-plussers.

Definitieve versie van de Code Buysse is klaar

Unizo en de Union des Classes moyennes hebben de definitieve versie gepubliceerd van de Code Buysse. De code richt zich tot de Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen en bevat richtlijnen inzake deugdelijk bestuur (corporate governance).

Enquête: wat de werknemers denken over het loopbaaneinde

Het eindeloopbaandebat staat volop in de politieke actualiteit. Securex Zebrazone heeft aan de werknemers zelf gevraagd wat zij erover denken. Voornaamste conclusie: als zij de mensen langer aan de slag wensen te houden, zullen de ondernemingen de gelegenheid moeten krijgen om in te spelen op het welzijn en de specifieke noden van de 45-plussers.

Nieuw nummer van "Regards² sur l'emploi et la formation"

De Forem heeft zopas het achtste nummer gepubliceerd van zijn magazine "Regards² sur l'emploi et la formation". Daarin o.m. een evaluatie van de eerste oproep voor projecten in het kader van de begeleiding en de opvolging van werklozen.

Nieuw KB over werken op hoogte

In het Belgisch Staatsblad van 15 september 2005 verscheen het KB “betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte”. Het doel is het werken op hoogte en het gebruik van ladders en steigers veiliger te maken. Voortaan zal de werkgever vooraleer aan een klus te beginnen een risico-analyse moeten uitvoeren.

Union wallonne des Entreprises publiceert activiteitenverslag

De Waalse werkgeversfederatie UWE heeft haar activiteitenrapport 2004-2005 gepubliceerd. Het document legt de nadruk op het beleidsbeïnvloedende werk dat geleverd werd.

Colloquium over het sociaal overleg in België

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert op 13 en 14 oktober 2005, in samenwerking met de European Working Group on Labour Law, een colloquium over het Belgische model van sociaal overleg.

Koepelvereniging bedrijfscommunicatie viert 50ste verjaardag

De Feiea, dat is de internationale koepel van verenigingen van bedrijfscommunicatoren, bestaat een halve eeuw. Dit wordt gevierd met een tweedaagse conferentie in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. De thema's zijn "De toekomst van de communicatie" en "Bouwen aan een beter Europa. De bijdrage van Feiea tot de toekomst van de communicatie in Europa."

Onze partners