Nieuws

De Chinezen komen

Het bedrijfsleven is zich niet bewust van de sterke groei van de Chinese investeringen in Europa. Zo leest men in de nieuwsbrief KMO PME. In juli 2005 heeft het advocatenkantoor Loyens meegewerkt aan een onderzoek bij senior managers van 80 grote Chinese ondernemingen, zowel uit de privésector als van de overheid.

Stakingsrecht onder de loep

De vereniging Business and Law maakt een stand van zaken over een wel erg actuele kwestie: het stakingsrecht en de grenzen ervan.

Stakingsdag: welke gevolgen voor de lonen?

De vakbonden voeren vrijdag 28 oktober stakingsacties. Welke gevolgen kunnen zij inzake lonen hebben voor de ondernemingen en hun werknemers?

Vergrijzing bedreigt Vlaanderen sterker dan Wallonië en Brussel

De verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden zal in Vlaanderen ongunstiger evolueren dan in Wallonië en Brussel. Dat komt doordat de veroudering van de bevolking niet volgens hetzelfde patroon verloopt in de drie gewesten.Nationale gemiddelden maskeren vaak regionale verschillen.

Vakbondsacties van vrijdag: VBO opent helpdesk

Staan er stakingspiketten aan uw bedrijfspoort? Versperren actievoerders de toegang? Dient u het loon te betalen van werkwilligen die verhinderd werden te werken? Wat met werknemers die te laat op het werk toekomen als gevolg van vakbondsacties?

Naar een moderner human resources management

In zijn nummer van 20 oktober besteedt het weekblad Trends Tendances aandacht aan de Social Management Governance Day op 15 november ek. De bijeenkomst zal de stand van zaken bekijken over het nieuwe thema van het deugdelijk HR management. Op zijn website biedt het weekblad ook hyperlinks naar artikels over "de affaire Carly Fiorina", de CEO van computergigant HP die moest opstappen.

Werkgelegenheid creëren in tijden van zwakke groei

Economische groei op zichzelf volstaat niet om arbeidsplaatsen tot stand te zien komen, zo blijkt uit het jaarlijkse verslag over de tewerkstelling in Europa. Om de tewerkstellingsgraad te verhogen is een goed samenspel nodig tussen enerzijds het tewerkstellingsbeleid en anderzijds actieve maatregelen inzake arbeidsmarktbeleid.

BEST PRACTICE: Goed omgaan met exitgesprekken

Waarom verlaten medewerkers uw bedrijf? Daarover kunt u veel te weten komen in exitgesprekken. Het magazine Industrie Technisch Management brengt in zijn oktobernummer een artikel over hoe Accenture, Tractebel Engineering en Volvo Cars Gent het aanpakken.

Meeneembaarheid van pensioenen verbeteren

De Europese Commissie pakt uit met een ontwerprichtlijn over de meeneembaarheid van pensioenen. De bedoeling is ervoor te zorgen dat men makkelijker kan veranderen van werk en van lidstaat zonder de opgebouwde professionele pensioenrechten kwijt te spelen. In de EU van de 15 verandert per vijf jaar één loontrekkende op drie van job; 9 procent wisselt gemiddeld elk jaar van werkgever.

Belangrijke rechtspraak over forfaitaire onkostenvergoedingen

Onkostenvergoedingen mogen forfaitair, zo besliste het Hof van Cassatie. En ze mogen voor medewerkers met buitendienst (veel) hoger zijn dan wat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beweert. Dat blijkt dan weer uit een arrest van het Arbeidshof in Antwerpen. Het bericht staat in HRUpdate.

Onze partners