Nieuws

Vlaanderen subsidieert 40.000 opleidingen op de werkvloer

De Vlaamse minister voor Werk, Frank Vandenbroucke, heeft het licht op groen gezet voor honderd opleidingsprojecten binnen bedrijven. In totaal zullen 40.000 werknemers een opleiding kunnen volgen. Het gaat om een project van ruim 55 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro Vlaamse en Europese subsidies.

Rechtspraak: toegang tot bedrijf verhinderen mag niet

Advocatenkantoor Claeys & Engels analyseerde tientallen rechtszaken tussen patroons en vakbonden naar aanleiding van de oktoberstakingen tegen het Generatiepact. Uit de beschikkingen blijkt dat de rechtbanken quasi unaniem van oordeel zijn dat de toegang tot een bedrijf niet mag verhinderd worden.

Evolutie van de salarissen in de VS in 2006

salary.com heeft 1500 HR-professionals gepeild naar hun verwachtingen in verband met de evolutie van de lonen in de VS. Dat leverde tien trends op.
1. Prestatieverloning zal terrein winnen.
2. De werkgevers zullen zich positiever opstellen tegenover thuiswerk.
3. De managers zullen meer gebruik maken van prestatiebonussen.
4.

Verlaging van de patronale bijdragen voor 50-plussers

Vanaf 1 april 2007 zal de werkgever een vermindering krijgen op de patronale bijdragen in de sociale zekerheid voor alle werknemers van tenminste 50 jaar waarvan het effectief kwartaalloon minder bedraagt dan 12.000 euro.

Uitzendsector verwacht goed eerste trimester

De negende Federgon-RSS aanwervingsbarometer staat op mooi weer. De uitzendkantoren die aangesloten zijn bij Federgon Recruitment & Selection verwachten een toenemende activiteit in het eerste trimester van 2006.

De jongste cijfers over de werkloosheid

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de meest recente statistieken over de werkloosheid.

Werkplekken veroorzaken veel astma

Astma is in de ontwikkelde landen de ziekte die het vaakst wordt veroorzaakt door de werkomgeving. Naar schatting 15 procent van alle volwassen astmalijders hebben de aandoening opgelopen op hun werk.

Topambtenaren niet opgetogen over verloning

Bij kaderleden en directeurs in de overheidssector heerst meer ontevredenheid over het totale verloningspakket dan in de privésector. Dat blijkt uit een onderzoek door de Vlerick Management School. Veel hoge ambtenaren zijn bereid een gedeelte van hun loon te laten afhangen van hun prestaties.

Gratis diagnose van mobiliteitsproblemen voor bedrijven

De bedrijven die in Wallonië gevestigd zijn kunnen voortaan gebruik maken van een gratis mobiliteitstest, Mobilpol. Dit maakt het de bedrijven met 100 of meer werknemers gemakkelijker te voldoen aan de wettelijke verplichting een mobiliteitsrapport op te stellen.
De test is ontwikkeld door de NMBS, de busmaatschappij Tec en de Union wallonne des Entreprises.

Evaluatie van het Belgische werkgelegenheidsbeleid

In een lijvig rapport gaat de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg na of België in de jaren 2003-2004 een beleid heeft gevoerd dat het land dichter bij de verwezenlijking van de Europese richtsnoeren inzake tewerkstelling heeft gebracht. Het evaluatierapport is overhandigd aan de Europese Commissie en staat ook on line.

Onze partners