Nieuws

De wereld van de headhunters doorgelicht

In zijn oktobernummer publiceert het maandblad Bizz een dossier over de headhunters. Zowel de sectorspecialisten als de generalisten passeren de revue, evenals de headhunters die in de hoogste sferen van het bedrijfsleven opereren.

België scoort zwak op Corporate Responsibility Reporting

KPMG heeft bij meer dan 1600 ondernemingen een onderzoek verricht naar Corporate Responsibility Reporting. België staat in de rangschikking helemaal onderaan.

Jobstudenten en de sociale zekerheid

De reglementering inzake studentenarbeid is veranderd. Securex analyseert de nieuwe toestand. Eerste luik: de sociale zekerheid.

Belgische industrie verloor na 1970 ruim 565.000 jobs

In haar Economisch Tijdschrift (2005, nr 3) publiceert de Nationale Bank een studie over "De industrie in België: vroegere ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen".

Europees onderzoek naar arbeidsomstandigheden

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions is gestart met het veldwerk voor het vierde pan-Europees onderzoek over arbeidsomstandigheden. Deze keer gaat ook aandacht naar de moderne vormen van arbeidsorganisatie, naar de genderproblematiek en naar de perceptie van de arbeidskwaliteit. De eerste resultaten worden gepubliceerd in 2006.

Dag van de sociale innovatie

Dit jaar vindt de "Journée de l'innovation sociale" plaats op 26 oktober 2005 in Louvain-la-Neuve. Het doel is actoren bij elkaar te brengen (bedrijfsleiders uit de privésector en uit de overheidssector, leveranciers van diensten aan bedrijven, en de academische wereld) om impulsen te geven voor een dynamisch human resources beleid in de Waalse ondernemingen.

Conferentie over High Potentials

De Epsilon-groep, die Franstalige opleidingsverstrekkers verenigt, organiseert op 4 oktober 2005 in samenwerking met de universiteit van Sherbrooke twee conferenties. De thema's luiden: "Het delen van leiderschap als strategie van de organisatie" en "High potentials binden aan de onderneming".

De Brusselse ondernemingen werven aan

Het Huis van de Brusselse Ondernemingen organiseert Job Days. Het doel: bedrijven die openstaande vacatures hebben in contact brengen met werkzoekenden.

18de salon Orienta

Van 24 tot 26 november zal in Brussels Expo de achttiende editie plaatsvinden van Orienta, het internationaal salon voor opleidingen en jobs.

Focus op human resources

In zijn uitgave van 22 september 2005 besteedt het weekblad Trends een lijvig dossier aan diverse aspecten van human resources.

Onze partners