Nieuws

European Coaching Conference voor het eerst in België

Van 18 tot 20 mei 2006 vindt in Brussel de ICF European Coaching Conference plaats. Het evenement wordt georganiseerd door de International Coaching Federation met de steun van Ichec-Entreprises.
Het congres wordt geopend met een Business & Coaching Day.

Arbeidsmigratie vanuit EU-10 stimuleert economie

De toestroom van arbeidskrachten uit de EU-10 naar de EU-15 is van beperktere omvang dan verwacht, en heeft overwegend positieve effecten.

Zoektocht naar geschikte werknemer duurt 41 dagen

In Vlaanderen hebben de bedrijven gemiddeld 41 dagen nodig voor het invullen van een vacature. Dat blijkt uit gegevens van de VDAB. Wanneer het om een knelpuntberoep gaat, duurt de zoektocht naar de geschikte kandidaat veel langer.

Solliciteren kan nu ook met SMS

Het Nederlandse bedrijf JobFone biedt binnenkort aan werkzoekenden de mogelijkheid op een jobadvertentie te reageren door het simpele verzenden van een SMS-berichtje. Vanuit de database van JobFone wordt het voordien opgeslagen profiel van de jobzoeker automatisch verzonden naar het aanwervende bedrijf.

Kritische kijk op bijdrage van HR aan bedrijfsresultaat

Britse managers hebben globaal gezien een tamelijk negatieve opinie over de bijdrage van de human resources functie tot de resultaten van de onderneming.

Vlaanderen subsidieert 40.000 opleidingen op de werkvloer

De Vlaamse minister voor Werk, Frank Vandenbroucke, heeft het licht op groen gezet voor honderd opleidingsprojecten binnen bedrijven. In totaal zullen 40.000 werknemers een opleiding kunnen volgen. Het gaat om een project van ruim 55 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro Vlaamse en Europese subsidies.

Rechtspraak: toegang tot bedrijf verhinderen mag niet

Advocatenkantoor Claeys & Engels analyseerde tientallen rechtszaken tussen patroons en vakbonden naar aanleiding van de oktoberstakingen tegen het Generatiepact. Uit de beschikkingen blijkt dat de rechtbanken quasi unaniem van oordeel zijn dat de toegang tot een bedrijf niet mag verhinderd worden.

Evolutie van de salarissen in de VS in 2006

salary.com heeft 1500 HR-professionals gepeild naar hun verwachtingen in verband met de evolutie van de lonen in de VS. Dat leverde tien trends op.
1. Prestatieverloning zal terrein winnen.
2. De werkgevers zullen zich positiever opstellen tegenover thuiswerk.
3. De managers zullen meer gebruik maken van prestatiebonussen.
4.

Verlaging van de patronale bijdragen voor 50-plussers

Vanaf 1 april 2007 zal de werkgever een vermindering krijgen op de patronale bijdragen in de sociale zekerheid voor alle werknemers van tenminste 50 jaar waarvan het effectief kwartaalloon minder bedraagt dan 12.000 euro.

Uitzendsector verwacht goed eerste trimester

De negende Federgon-RSS aanwervingsbarometer staat op mooi weer. De uitzendkantoren die aangesloten zijn bij Federgon Recruitment & Selection verwachten een toenemende activiteit in het eerste trimester van 2006.

Onze partners