Nieuws

Zijn gunstleningen voordelen van alle aard?

Het Belgisch Staatsblad publiceert het koninklijk besluit van 17 maart 2006 over de renteloze leningen of leningen tegen verlaagde rentevoet die door een werkgever worden verleend aan een werknemer. De regeling geldt ook voor wie zijn activiteit uitoefent via een managementvennootschap.

Veel expats geven hun ontslag

Als uw bedrijf iemand voor lange tijd uitstuurt naar het buitenland, is de kans 1 op 5 dat hij of zij op korte termijn het bedrijf verlaat. Dat is althans het resultaat van de studie Global Relocation Trends Survey. Langdurige internationale detacheringen en missies blijken moeilijk te verzoenen met gezinswaarden.

Britse managers zitten vaak ziek op kantoor

Uit een onderzoek bij ruim 1500 managers in Groot-Brittannië blijkt dat een meerderheid (58 procent) erkent meer dan 20 procent van de tijd onproductief te zijn op kantoor omdat ze eigenlijk ziek zijn, maar niet thuisbleven. 38 procent van de respondenten verklaarden dat ze het dan moeilijk hebben zich te concentreren op hun taak.

Vandaag is "equal pay day" in België

Met acties in alle provincies vieren vrouwenbewegingen van socialistische huize vandaag "equal pay day".
Dit is de dag waarop de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt aangeklaagd. Om evenveel te verdienen als een man in één jaar, moet een vrouw doorwerken tot 31 maart van het jaar daarop, stellen de initiatiefnemers. Vandaar de datum van de actie.

Rekruteringsspecialiste wint Womed Award

De Womed Award 2006 voor de meest ondernemende vrouwelijke zelfstandige gaat naar Inge Geerdens, die in Antwerpen een rekruterings- en headhuntingskantoor runt.

Picanolwet komt er wellicht niet

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel over de publicatie van de topsalarissen nog weinig kans maakt. In de bevoegde Kamercommissie is het tot een patstelling gekomen. Het voorstel, dat in de wandelgangen de Picanolwet werd gedoopt, wou beursgenoteerde ondernemingen verplichten informatie te publiceren over de lonen van de ceo en van leden van het directiecomité.

RVA publiceert zijn jaarverslag over 2005

In zijn Jaarverslag 2005 verschaft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een globaal en synthetisch overzicht van hoe zij haar opdrachten heeft vervuld. Het document bevat ook precieze cijfers over de evolutie van de werkloosheid in België.

Eén Vlaming op twee wil ook werken als het niet moet

Slechts één op vier Vlamingen ziet een baan louter als een middel om geld te verdienen. Meer dan de helft geeft aan te willen werken, ook wanneer dat financieel niet nodig zou zijn. Deze gegevens staan samen met vele andere in een studie die nagaat hoe de Vlaming vandaag aankijkt tegen (betaalde) arbeid.

Introductie tot "disability management"

Eén op vijf werknemers heeft ooit te maken met langdurige gezondheidsproblemen of met een vermindering van de functionele mogelijkheden. Deze mensen helpen weer optimaal te functioneren is het opzet van "disability management". Een vijftiental partners hebben de handen in elkaar geslagen om een website te creëren die o.m. de HR-managers een introductie verschaft tot disability management.

Exodus uit HR-afdelingen in Groot-Brittannië

In een jaar tijd is in Groot-Brittannië het aantal ondergeschikte medewerkers van de HR-afdeling die vrijwillig weggaan meer dan verdrievoudigd, van 3 naar 10 procent. Volgens onderzoekers kan dit erop wijzen dat deze medewerkers niet langer tevreden zijn met een zuiver administratieve taak.

Onze partners