Nieuws

Twee van de tien beste werkgevers in Europa zijn Belgisch

Twee van de tien beste werkgevers in Europa dit jaar zijn Belgisch. Het gaat om managementadviseur Bain & Co en vastgoedbeheerder Cofinimmo. In de lijst van de top-100 staan zij in vetjes vermeld.

Waalse economie en HR-beleid

Het magazine Dynamisme Wallon, uitgegeven door de Union wallonne des Entreprises, besteedt een dossier aan thema's die in de nabije toekomst een impact zullen hebben op het leven van de ondernemingen: de verlaging van de loonlasten, de maatregelen van het Generatiepact, en het Waalse Marshallplan dat de tekorten op de arbeidsmarkt en inzake opleiding aanpakt.

Bedrijfscrisisplannen verwaarlozen personeelsaspecten

83 procent van de ondervraagde managers in een Brits onderzoek geven toe dat zij geen schikkingen hebben getroffen om in crisissituaties - bijvoorbeeld een vogelgrieppandemie - een massale afwezigheid van werknemers op te vangen. De bestaande "business continuity" plannen focussen op technische kwesties, zoals het uitvallen van computers door een brand.

Meer geld voor oudere werknemers dan voor ouders

De Nederlandse werkgevers besteden gemiddeld 5,5 procent van de loonmassa aan "levensfasebeleid". Uit een onderzoek blijkt dat ei zo na 60 procent van dat geld besteed wordt aan maatregelen ten gunste van de oudere werknemers, veelal voor arbeidsduurvermindering en vervroegde uittreding.

2005 uitstekend jaar voor de rekruteringssector

2005 was een succesrijk jaar voor de 114 rekruteringskantoren die lid zijn van de sectorgroepering Federgon Recruitment, Search & Selection. Zij bemiddelden bij de aanwerving van 5465 kaderleden en leidinggevenden. In één geval op drie ging het om functies in sales, marketing en communicatie.

Agoria verwacht sterke jobcreatie in ICT-bedrijven

Volgens Agoria staan in België jobs open voor ruim 13.000 specialisten in informatica en telecommunicatie. Dit totaal omvat de netto jobcreatie, de vervangingen en de functieverschuivingen. De vraag is het sterkst in de ICT-sector zelf; die zal volgens Agoria dit jaar tweeduizend bijkomende banen voor ICT-specialisten creëren.

Vraag naar deeltijds werk het sterkst in België

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-orgaan met hoofdkwartier in Dublin, hield bij 21.000 bedrijven in 21 EU-lidstaten een onderzoek naar de arbeidstijden en de werk/privé balans.

Ook toppers overtreden wel eens sollicitatie-etikette

Korn/Ferry, actief in o.m. executive search, ondervroeg 212 van zijn eigen rekruteringsspecialisten, verspreid over de hele wereld. Er werd gevraagd wat kandidaten voor belangrijke functies wel eens verkeerd doen tijdens het jobinterview. De grootste fout is "te veel praten".

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad.

Is het KB over de interestberekening op het loon onwettig?

In recente arresten heeft het Arbeidshof van Brussel vraagtekens gezet bij de wettigheid van het KB van 3 juli 2005 over de berekening van interesten die verschuldigd zijn op loon. Het KB zegt dat de berekening moet gebeuren op basis van het brutoloon, als het recht op betaling ontstaan was vanaf 1 juli 2005.

Onze partners