Nieuws

Facelift populair bij carrièremakers in VS

In de VS trekken almaar meer mannen en vrouwen naar de plastische chirurg omdat ze denken dat een facelift hun carrière goed zou doen. Het is best mogelijk dat ze daarin gelijk hebben: uit diverse onderzoeken is al gebleken dat wie er goed uitziet, meer verdient en/of makkelijker hogerop geraakt.

België in wereldtop voor maatregelen tegen pesten

84 procent van de Belgische bedrijven die meewerkten aan een onderzoek van Office Team verklaren een intern beleid tegen pesterijen op het werk te hebben. Daarmee behoort België tot de top op wereldschaal. Een kwart van de bedrijven blijft evenwel kampen met pesterijen op de werkvloer.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

Verandering begeleiden wordt hoofdtaak van HR manager

Uit een peiling onder Europese HR-managers besluit het adviesbedrijf Hewitt Associates dat er een fundamentele verschuiving an de gang is wat de opdrachten van de human resources functie betreft. De nieuwe hoofdtaak bestaat in het begeleiden en ondersteunen van veranderingen binnen de organisatie ("change management").

Nieuwe normen voor lawaai op het werk zijn gepubliceerd

In het Staatsblad is het koninklijk besluit verschenen over de bescherming tegen de risico's van lawaai op het werk. Het gaat om de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn.

Publicatie van nieuwe en recent verbeterde cao's

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de lijst van de nieuwe en onlangs aangepaste collectieve arbeidsovereenkomsten. Ze hebben betrekking op een groot aantal sectoren.

Overtuig je rekruteerder in zeven minuten

Singles zijn al vertrouwd met "speed dating". Nu is ook "speed networking" in opmars. Het is een variante op de "elevator pitch", en het komt er op neer dat een jobzoeker in amper zeven minuten aan een rekruteringsverantwoordelijke vertelt wat die moet weten.

Werknemers die verhuizen naargelang de seizoenen

In de Verenigde Staten komen sommige ondernemingen, zoals warenhuisketens, met sommige van hun werknemers overeen dat de plaats van tewerkstelling 's winters niet dezelfde is als in de zomer. Concreet gaat het vaak om personeel dat een overwintering, bijv. in Florida, combineert met deeltijds werk in een lokale vestiging van de onderneming.

Arbeidsmarkt: deuren openzetten voor nieuwe EU-lidstaten?

Forward, het magazine van het Verbond van Belgische Ondernemingen, besteedt uitvoerig aandacht aan de kwestie van de opening van onze grenzen voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Tot vandaag mogen die België niet zomaar binnen.

Nieuwe jobsite mikt op IT- en telecomspecialisten

On-linerekruteringsspecialist StepStone heeft op 13 februari een nieuwe webstek gelanceerd die zich specifiek richt tot jobzoekers in de wereld van de informatica en de telecommunicatie. De bedoeling is vraag en aanbod op deze dynamische arbeidsmarkt sneller met elkaar in contact brengen.

Onze partners