Nieuws

Veel geluk, Kathy

Voor één keer nieuws uit eigen huis: vandaag neemt vertaalster Kathy De Vleminck afscheid van HR Alert om andere horizonten te verkennen. We zullen jou missen, Kathy. Meer dan een decennium lang blonk je uit door jouw bekwaamheid en inzet.

De redactie van HR Alert

Loonindexering: overzicht per sector

De recente inflatie-opstoot brengt het tijdstip dichterbij waarop bepaalde sectoren een loonindexering toepassen, en verhoogt het percentage van de aanpassing in de andere sectoren, die op een vast tijdstip indexeren. De prognose voor uw sector kan u nagaan op een overzicht dat expert Rudy Van Den Bossche (Partena Professional) elke maand actualiseert.

Loopbaansparen wordt eindelijk concreet

Een werkgever uit de kleding- en confectienijverheid heeft de procedure op gang getrokken die loopbaansparen mogelijk moet maken, zo meldt Acerta. Zijn paritaire comités (PC 109 voor de arbeiders en PC 215 voor de bedienden) hebben tot 2 oktober de tijd om een regeling op sectorniveau uit te werken. Gebeurt dat niet, dan mogen de werkgevers uit die sector hun eigen regeling opstellen.

4/5: evenveel burn-out en (nog) meer stress

Wie vier dagen per week aan de slag is, kampt met meer werkstress dan voltijders, en loopt evenveel risico op burn-out. Twee mogelijke verklaringen: er wordt vaak verwacht dat hij/zij in vier dagen presteert wat normaal in vijf zou gebeuren, en niet zelden is deze werknemer op part-time overgeschakeld omdat full-time te zwaar was geworden. Dat leert de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor.

Regels voor vakantiereizen met de bedrijfswagen

De werkgever mag verbieden dat een werknemer met zijn salariswagen naar het buitenland reist. Dat gebeurt zelden. Maar mag de tankkaart gebezigd worden? Wat bij ongeval? Mag gereisd worden buiten de EU? Attentia somt nog enkele kwesties op, en adviseert gebruiksvoorwaarden vast te leggen en die op te nemen in uw car policy.

Bedrijfs-cao mag loonindexering neutraliseren

Een ondernemings-cao die lonen verlaagt om een indexaanpassing te neutraliseren, is rechtsgeldig als het sectorale minimumloon niet in het gedrang komt, aldus het Arbeidshof. De loonsvermindering is niet noodzakelijk strijdig met de loonindexering die is vastgelegd in een sectorale cao. 

Veel nieuwigheden voor werkgevers in Brussel

Sinds begin deze week gelden in het Brussels gewest nieuwe regels voor de doelgroepvermindering oudere werknemers. Ook nieuw: de stagebonus, de startbonus en de vermindering voor mentors zijn afgeschaft; premies voor alternerende opleiding zijn ingevoerd; en de terugbetaling van educatief verlof moet sneller worden aangevraagd.

Werkgever die talenten ontwikkelt, wordt beloond

Nieuw onderzoek door Acerta verwijst een oud misverstand naar de prullenmand. De werkgever die zich opstelt als de talentcoach van zijn mensen wordt niet gestraft met een hoger verloop, maar beloond met een hogere loyauteit. Want wie zijn talent kent of goed inschat, blijkt minder geneigd van werkgever te veranderen.

60.000 bedrijfsauto's rijden enkel privé

Gekker wordt het hopelijk niet: 12% van de bedrijfswagens wordt nooit gebruikt om ermee naar het werk te rijden, vooral omdat de afstand gewoon te klein is. Dat blijkt uit de jongste barometer van Partena Professional. Het gaat om naar schatting 60.000 auto's. Weinig werkgevers bieden hun werknemers alternatieve mobiliteitsoplossingen aan.

Lang verzuim bij vrouwen pijlsnel omhoog

Eind vorig jaar telde het Riziv 228.000 langdurig zieke werkneemsters, een toename met bijna 11,7% in twee jaar. Oorzaken: langere loopbanen, hun dubbele job (ook het huishouden) en het grote aantal vrouwen in sectoren met veel menselijk contact en dus stress. Bij de mannen steeg het aantal langdurig zieken in die twee jaar met "slechts" 6,3% tot 177.000.

Onze partners