Nieuws

Cyberaanval? Denk aan tijdelijke werkloosheid

Volgens een onderzoek van KU Leuven werd in 2016 maar liefst 66% van de bevraagde bedrijven het slachtoffer van cybercriminaliteit. Zoals u weet, werden in de voorbije dagen en weken sommige ondernemingen zelfs volledig platgelegd. Aan De Tijd verklaarde de RVA dat u in zo'n geval een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid.

Vervangen met korte opzeggingstermijn: hoe?

Een vervangingsovereenkomst is een contract dat u de mogelijkheid biedt een kortere opzeggingstermijn te voorzien, of zelfs helemaal geen opzeggingstermijn. Zoiets is evenwel alleen mogelijk wanneer specifieke voorwaarden vervuld zijn en u de vormvereisten respecteert, anders riskeert u een herkwalificering. Group S geeft tekst en uitleg.

Laatste details aanwervingssteun vastgelegd

De laatste details zijn geregeld wat betreft de Vlaamse aanwervingssteun voor langdurig werklozen. Drie soorten inactiviteit worden erkend als gelijkgesteld met de inschrijving als werkloze bij de VDAB:  arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, detentie en onderbreking van de inschrijving als werkzoekende gedurende maximum drie maanden.

Misschien is de Grote Recessie echt voorbij

Meer mensen aan het werk dan in 2006, het jaar vooraleer de recessie losbarstte, dalende werkloosheidscijfers, minder tijdelijke werkloosheid... De terugblik op 2016 die Federgon maakte is overwegend positief. Het VBO is na zijn halfjaarlijkse ledenenquête al even gunstig gestemd. De werkgeversorganisatie acht een exportgeleide economische groei van 2% niet onmogelijk.

Koffiekoek stelen is dringende reden

Andermaal heeft een erg kleine misstap een ontslag om dringende reden gewettigd. Een verkoopbediende was aan de prikklok betrapt met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet had betaald. Het Brusselse Arbeidshof vond het ontslag om dringende reden terecht. In eerste aanleg had de werkneemster nog een opzeggingsvergoeding bekomen.

Vergoeding collectief ontslag gaat omhoog

Onder bepaalde voorwaarden hebben werknemers die getroffen worden door een collectief ontslag recht op een specifieke vergoeding. Het basisbedrag ervan is geïndexeerd per 1 juni 2017. Het bedraagt nu 160,02 euro per anciënniteitsjaar in de onderneming, met een maximum van 3200,40 euro. Ook de sluitingsvergoeding is aangepast aan de overschrijding van de spilindex.

Loonakkoord voor ruim 400.000 bedienden

Meer dan 400.000 bedienden krijgen vanaf oktober 2017 een koopkrachtstijging van 1,1 procent via een loonsverhoging of een gelijkwaardig voordeel. In het paritair comité 200 is daarover een akkoord bereikt. De stelsels voor brugpensioen en landingsbanen worden verlengd. Sommige tijdskredietregelingen lopen door tot juni 2019.
 

Waalse werkuitkeringen steken grens over

Ook Vlaamse en Brusselse werkgevers kunnen hun voordeel doen met de nieuwe subsidies ter verlaging van de loonkost die op 1 juli 2017 van kracht worden in het Waals gewest. Dat komt, zo legt Securex uit, doordat voor een aantal uitkeringen niet de vestigingsplaats van de onderneming telt, maar de woonplaats van de werknemer.

Snel aanwerven of wachten op Waalse hervorming?

Staat u op het punt doelgroepwerknemers aan te werven, die in aanmerking zouden komen voor Waalse activeringsuitkeringen? Check dan gauw of wachten tot 1 juli in uw voordeel zou zijn. Group S helpt u daarbij, met een strak gestructureerd en in tabelvorm gegoten vergelijking met de federale tewerkstellingsmaatregelen die deze week nog van kracht zijn.

Doktersbriefje wordt niet opgelegd door de wet

"Schaf het doktersbriefje af voor de afwezigheden tot 1 week." Dit voorstel van een prof in de arbeidsgeneeskunde kreeg vorige week veel aandacht. Haast iedereen leek te vergeten hoe de wet in elkaar zit. WikiSoc zet de puntjes op de i: een doktersbriefje is enkel vereist als de werkgever er expliciet om vraagt, of in de gevallen waarin een cao of arbeidsreglement dit bepaalt. 

Ichec Formation Continue

Onze partners