Nieuws

Wanneer loon voor zieke jobstudent?

Jobstudenten vallen onder de Arbeidsovereenkomstenwet en dus onder de regels voor gewaarborgd loon. In de praktijk zal u niet erg vaak loon verschuldigd zijn aan een zieke student. Is hij arbeider, dan moet hij 1 maand ononderbroken in dienst zijn. Idem dito als hij bediende is, tenzij hij een contract heeft van langer dan 3 maanden of van onbepaalde duur.

Geen hoger werkverzuim door WK

We hadden na de 1-0 nederlaag tegen Frankrijk wel een kater, maar niet van het soort waardoor je 's anderendaags je roes moet uitslapen. SD Worx heeft in de verzuimcijfers van die week geen WK-effect ontdekt. De thuiswerkcijfers waren iets hoger dan gewoonlijk, maar daarvoor zijn andere verklaringen: de spoorstaking en de NAVO-top.

Nieuwe grensbedragen bij beslag door DAVO

De basisbedragen van het leefloon zijn per 1 juli omhoog gegaan. Een alleenstaande, bijvoorbeeld, ontvangt voortaan 892,70 euro. De verhoging heeft een effect op het loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld door de DAVO.  

Berekening huurvoordeel bedrijfsleiders in 2018

Van belang voor bestuurders en zaakvoerders die een gebouw verhuren aan hun vennootschap: de revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2018 is vastgesteld op 4,47 (vorig jaar was dit 4,39). Wordt de huur maandelijks betaald, dan heeft deze coëfficiënt ook invloed op hun bedrijfsvoorheffing.

Antwerpse Talentenhuizen tegen knelpuntvacatures

In Antwerpen zijn interessante partnerschappen ontstaan tussen publieke instanties en de sociale partners om specifieke personeelstekorten in sleutelsectoren te verminderen. Dat gebeurt door opleidingsplatformen in het leven te roepen in zogenaamde Talentenhuizen. Voor 5 sectoren is intussen zo'n Talentenhuis actief.

Lonen omhoog met 2,2% bovenop index

De war for talent en de betere conjunctuur dreven de Belgische lonen in één jaar tijd op met gemiddeld 4,4%, de sterkste toename in 5 jaar. Vooral jongere werknemers gingen vooruit. De helft van de stijging volgt uit indexaanpassingen, de andere helft uit verhogingen van het basissalaris (1,7%) en van het variabel loon (0,5%).

Fiscus rekent af met "valse hybrides"

Bedrijfswagens aangekocht vanaf 1 januari 2018 die men als als "valse hybrides" beschouwt, zullen vanaf 1 januari 2020 voor de gebruiker fiscaal minder interessant worden. Group S gaat in op de details en geeft een voorbeeld waarin het voordeel alle aard stijgt van ongeveer 1900 euro naar 4600 euro per jaar.

Shift van jong naar oud in aanwervingen

Het aandeel van de 55-plussers in de aanwervingen met een contract van onbepaalde duur is in 6 jaar tijd zo goed als verdubbeld en bereikte vorig jaar 5,3%. De toename is het sterkst bij de arbeiders en in de social profit, en het zwakst bij de vrouwen en in de grote ondernemingen, die door hun sterkere employer brand meer jongeren aantrekken.

Onbelast bijverdienen start op 15 juli

[definitief] Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogen vanaf zondag 15 juli 2018 vrij van belastingen en sociale bijdragen tot 500 euro (geïndexeerd tot 510 euro) per maand bijverdienen in verenigingswerk en diensten aan burgers. Voor activiteiten in de deeleconomie ligt de grens op 6000 euro (te indexeren) per jaar.

Hogere grenswaarden geschenken aan personeel

[definitief] Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 (sic) gelden hogere RSZ-vrije maximumwaarden voor de geschenken die u bij welbepaalde gelegenheden aan uw personeel mag doen. Bij pensionering, bijvoorbeeld, gaat het nu om 1000 euro. De vakbondspremie in een aantal sectoren stijgt naar 145 euro.

Onze partners