Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap. De eis van een aanstaande moeder om vier maanden extra opzeg te krijgen werd dus afgewezen.

In dit interessante geval, waarover VOKA verslag uitbrengt, werd de ex-werkgever toch veroordeeld tot het betalen van een andere vergoeding, nl. een beschermingsvergoeding gelijk aan zes maanden loon. De werkgever had immers nagelaten duidelijk te maken dat het ontslag niets te maken had met de zwangerschap. Iets wat hij overigens wellicht makkelijk had kunnen doen, aangezien het bedrijf in herstructurering was. Details via NL.

Onze partners