Zelfde opzegregels voor iedereen vanaf 1 januari

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de carensdag en alle van dan af aangeworven werknemers vallen onder dezelfde opzegregeling- en termijnen. Dat staat in het voorontwerp van de wet over het eenheidsstatuut, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De verplichting tot outplacement wordt uitgebreid naar iedereen die een opzegtermijn van 30 weken heeft.

Het persbericht van de ministerraad over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden is uitgebreider dan gewoonlijk. Het bevat o.m. de details over de opzegtermijnen.

Onze partners