Winstpremie: geen belasting op belasting

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Op een winstpremie is een bevrijdende bronheffing van toepassing die slechts 7% bedraagt. Volgens de letter van de wet ging het om het brutobedrag, dus zonder dat eerst de al betaalde solidariteitsbijdrage is afgetrokken. Wat neerkomt op belasting op belasting. Een reparatiewet heeft de situatie rechtgetrokken, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Winstpremie: belastbare basis eindelijk duidelijk (Acerta)

Onze partners