Werknemer kan betaling RSZ-bijdragen afdwingen

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Wanneer zijn werkgever verzuimde RSZ te betalen, op een opzeggingsvergoeding bijvoorbeeld, kan de werknemer een schadevergoeding eisen. Hij kan ook, zo blijkt uit een Cassatie-arrest, "herstel in natura" vragen. Dit betekent dat de nalatige werkgever alsnog kan worden veroordeeld tot de betaling van de bijdragen aan de RSZ. Volgens de hoge rechters is dat zelfs de normale weg.

Analyse van het arrest Cass. 3 april 2017, S.16.0039.N in Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen (nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtstreekse download)

Onze partners