Welzijn thuiswerkers kwestie van bedrijfscultuur

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Dat veel thuiswerken op zich tot onwelzijn leidt, wordt weerlegd door Leuvens onderzoek. Wél van belang is hoe goed de thuiswerker zich omkaderd voelt, hoe het contact met de collega's is georganiseerd, welke graad van autonomie en betrokkenheid bij de besluitvorming hij geniet. Kortom, er is geen verschil met de factoren die het welzijn van de niet-thuiswerkers bepalen.

Jobomkadering bepalend voor welzijn van thuiswerkers (Idewe)

Not Extent of Telecommuting, But Job Characteristics as Proximal Predictors of Work-Related Well-Being (Tinne Vander Elst e.a., Journal of Occupational and Environmental Medicine, augustus 2017, volledige tekst; pdf-versie beschikbaar voor download)

Onze partners