Voortaan minimum 1 dag opleiding per jaar

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Een nieuw KB bepaalt dat elke werkgever tenminste het equivalent van één dag voortgezette opleiding moet garanderen aan elk van zijn werknemers. De verplichting is een uitvloeisel van het competitiviteitspact en gaat in op 1 januari 2015.

Toelichting in Werkgever moet werknemer minstens 1 dag opleiding per jaar garanderen op de site van Securex.

Het artikel houdt nog geen rekening met het recente arrest van het Grondwettelijk Hof over de collectieve sancties bij een tekort aan opleidingsinspanningen. Zie hierover Milquet-boetes zijn ongrondwettelijk (HR Alert)

Onze partners