Voordeel gratis woonst voor iedereen gelijk

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Wanneer een werkgever kosteloos een woning ter beschikking stelt, ontstaat een voordeel alle aard in hoofde van de genieter. Volgens de letter van de wet verschilt de berekening van dit voordeel als de werkgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon. Inspelend op recente rechtspraak heeft de fiscus die discriminatie weggewerkt.

Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woonst, identiek voor natuurlijke personen en rechtspersonen (EasyPay Group)

Onze partners