Vergoeding werklastvermindering vrij van RSZ

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

58-plussers kunnen loonverlies lijden wanneer hun werklast wordt verminderd. Een vergoeding vanwege de werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid kan dit loonverlies compenseren. Als de voorwaarden zijn vervuld, hoeven noch de werkgever noch de betrokken werknemer RSZ-bijdragen te betalen op deze vergoeding, zo bepaalt een KB.

Oudere werknemers kunnen voortaan genieten van een RSZ-vrije vergoeding wanneer hun werk verlicht wordt en ze daardoor loonverlies lijden (EasyPay Group)

Nieuwe stimulans voor maatregelen die de werklast van oudere werknemers verlichten (SoCompact)

Onze partners