Vanaf 5000 euro is winstpremie interessantst

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

De winstpremie biedt voordelen. Eén ervan is dat u daarmee de best betaalde medewerkers sterk kan motiveren. Vanaf een maandloon van 5000 euro bruto levert de winstpremie meer op dan de bonus in cash, de collectieve loonbonus of zelfs warrants. Dat blijkt uit een berekening door Acerta, gepubliceerd door Etion, het vroegere VKW.

De winstpremie als participatief breekijzer, Etion Inspiratienota 101 (pdf, 8 blz., rechtstreekse download, zie de vergelijkende tabel op blz. 7)

Over hetzelfde thema: Dossier winstpremie (Etion-tijdschrift Ondernemen, pdf, 7 nlz., rechtstreekse download)

Onze partners