Talentschaarste wordt in Vlaanderen structureel

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Vlaanderen beleeft een sterke stijging van het aantal VTE-arbeidsplaatsen dat moet worden ingevuld omdat veel 50-plussers met pensioen gaan, terwijl de bevolking op actieve leeftijd inkrimpt. Vroeger waren kraptes op de Vlaamse arbeidsmarkt conjunctureel; de nu aanzwellende tekorten zijn structureel en zullen een andere manier van rekruteren vergen.

De projecties houden rekening met de effecten van de maatregelen van di Rupo I en Michel I en dus ook de latere uittredeleeftijd.

Steunpunt Werk heeft een interactie tool ontwikkeld die het mogelijk maakt per sector na te gaan welke impact de vergrijzing zal hebben.

Vervangingsvraag 50+ (Steunpunt Werk)

Sectorprojectie (Steunpunt Werk)

De oorlog om talent is niet gestreden - Werkgevers zullen op een andere manier moeten gaan rekruteren (opiniestuk van Luc Sels en Sarah Vansteenkiste in De Standaard)

Onze partners