SWT na zwaar beroep: leeftijdscriteria officieel

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Cao nr. 122 is algemeen verbindend verklaard en het KB is gepubliceerd. De  overeenkomst legt de minimumleeftijd vast voor SWT (vroeger brugpensioen) voor werknemers in een zwaar beroep. Bij ontslag in 2017 is dit 58 jaar, bij ontslag in 2018 is de minimumleeftijd 59 jaar. Welke beroepen "zwaar" zijn, staat niet in de tekst.

Een CAO van de Nationale Arbeidsraad algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit (Securex)

Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 122 (NAR, pdf, rechtstreekse download)

Onze partners