Re-integratie: sancties vanaf 50 werknemers

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

De re-integratiewet krijgt tanden. Een geldboete van 800 euro per betrokken werknemer voor de werkgever, een verlies van 5 of 10% van de ziekte-uitkering voor de werknemer: zo luidt het politiek akkoord over de sanctionering. KMO's tot en met 49 werknemers blijven gespaard. Het voorontwerp van wet wordt eerst nog aan de Raad van State voorgelegd.

Bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten (bericht van de ministerraad)

Onze partners