Re-integratie langdurig zieken: meer details

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Deze week worden de eerste teksten van kracht over de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Het onderwerp staat onder intense belangstelling in de HR-wereld. We maakten voor u een bloemlezing uit de beste teksten rond dit thema. Maak wat tijd en hang het bordje "Niet storen" alvast op uw deur.

Binnenkort re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers (Securex)

Wat betekent het KB rond de re-integratie van langdurig afwezige medewerkers? (Attentia)

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken (EasyPay Group)

Onze partners