Ongewenst gedrag: wet streng voor uw freelancers

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

De zaak-Bart De Pauw brengt bepaalde principes in herinnering. De Wet Welzijn Werknemers blijkt namelijk een "absoluut verbod" te bevatten voor buitenstaanders, inbegrepen leveranciers en freelancers, van ongewenst seksueel gedrag tegenover uw werknemers bij de uitvoering van hun werk. Overtreding is zelfs strafbaar volgens artikel 119 van het Sociaal Strafwetboek.

Ongewenst seksueel gedrag van leveranciers (WikiSoc)

Onze partners