Nieuwe criteria voor verzwaard risico

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Er zijn nieuwe criteria op grond waarvan een werkgever de forfaitaire preventiecontributie moet betalen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal een "onevenredig verzwaard risico" vaststellen als twee voorwaarden zijn vervuld. Eén ervan is dat de risico-index bij herhaling drie keer hoger ligt dan in de eigen bedrijfstak en vijf keer hoger dan in de hele privé-sector.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (Staatsblad van 27 november 2015)

Onze partners