Meer werkgevers negeren startbaanverplichting

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Elke werkgever met 50 of meer werknemers is verplicht 3% jongeren in dienst te hebben.  22% van de betrokken werkgevers was in 2015 niet in orde. Dat is een nieuwe stijging. Het ABVV klaagt aan dat amper 1 procent van alle werkende jongeren van buitenlandse afkomst is of een beperking heeft, ook al tellen die dubbel in het kader van de aanwervingsquota. De federale overheid scoort heel slecht

Steeds minder bedrijven voldoen aan aanwervingsquota voor jongeren (hln.be)

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten (CRB-NAR, pdf, 56 blz., rechtstreekse download)

Onze partners