Laatste details aanwervingssteun vastgelegd

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

De laatste details zijn geregeld wat betreft de Vlaamse aanwervingssteun voor langdurig werklozen. Drie soorten inactiviteit worden erkend als gelijkgesteld met de inschrijving als werkloze bij de VDAB:  arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, detentie en onderbreking van de inschrijving als werkzoekende gedurende maximum drie maanden. En er is een lichte aanpassing van de uiterste aanvraagdatum.

Vlaamse aanwervingsincentive: duidelijkheid over gelijkgestelde periodes en verlengde aanvraagtermijn (Partena Professional)

Onze partners