KB opleidingsinspanningen gepubliceerd

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

In het Staatsblad is het KB gepubliceerd dat regelt hoe en hoeveel formele en informele opleidingen u zal moeten aantonen in uw sociale balans. Op termijn gaat het om gemiddeld 5 werkdagen per VTE per jaar, wat niet betekent dat elke individuele werknemer recht heeft op 5 dagen. Eerst zijn de sectoren aan zet. De nieuwe regeling vervangt de wet-Milquet.

Toelichting in Moet ik opleidingen toekennen aan mijn werknemers? (Securex)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk (1)

Onze partners