Gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Om de meer dan 217 miljoen werknemers in de EU beter te beschermen tegen werkgerelateerde ongevallen en ziekten, heeft de Europese Commissie een nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014–2020 gepresenteerd. 

Binnen de EU worden jaarlijks meer dan drie miljoen werknemers het slachtoffer van een ernstig ongeval op het werk en komen vierduizend werknemers door een arbeidsongeval om het leven. Werkgerelateerde ongevallen veroorzaken niet alleen persoonlijk leed, maar brengen ook voor bedrijven en de samenleving als geheel hoge kosten mee. Het nieuwe strategische kader moet bijdragen aan de verbetering van arbeidskwaliteit en arbeidsvoldoening, aan het concurrentievermogen en de productiviteit van Europese bedrijven – met name kleine ondernemingen – en aan kostenvermindering voor de socialezekerheidsstelsels.

Gezondheid en veiligheid op het werk: EU stelt strategisch kader en doelstellingen voor 2014-2020 vast

Onze partners