Fransen mogen buiten werkuren offline blijven

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Als eerste land heeft Frankrijk expliciet "le droit à la déconnexion" ingevoerd. Buiten de kantooruren en dus ook tijdens de vakanties mag men met gerust gemoed de laptop dichtklappen en de smartphone negeren. Werkgevers moeten via een interne dialoog de concrete modaliteiten binnen de onderneming vastleggen.

Le droit à la déconnexion fait son entrée dans le code du travail (Franse ministerie van Werk)

Droit à la déconnexion : ce que font (ou pas) les entreprises pour lutter contre l’invasion des mails professionnels (Le Monde)

In de blogpost Het recht om offline te zijn betwijfelt Geert Vermeir (SD Worx) of extra regelgeving nodig is. De bestaande wetgeving draagt werkgevers immers al op de werkdruk beheersbaar te houden, en dat houdt in dat er limieten moeten zijn aan de digitale bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Onze partners