EC publiceert bijbel over arbeidstijden

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Over arbeidstijden bestaat een belangrijke Europese richtlijn, die dateert uit 2003. Ze legt minima vast over zaken zoals rusttijden, pauzes, vakantie en nacht- en ploegenarbeid. De Europese Commissie heeft een "interpretatieve mededeling" gepubliceerd. Behalve de tekst van de richtlijn zelf, bevat het document een overzicht van de rechtspraak en commentaar van de Commissie zelf.

Een overzicht vindt u in Interpretatieve mededeling over de Europese arbeidstijdenrichtlijn (Group S)

Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (2017/C 165/01) (rechtstreekse download, pdf, 58 blz.)

Onze partners