Boete wanneer u deeltijder extra uren ontzegt

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Vrijgekomen uren of een openvallende betrekking komen toe aan een deeltijder die daar om vraagt en die de juiste kwalificaties bezit. Aan niet-naleving van deze verplichting door de werkgever koppelt de ontwerp-Programmawet nu voor het eerst een financiële sanctie. De sanctie zal gelden wanneer de betrokken deeltijder na 31 december 2017 in dienst kwam.

Sanctie voor werkgever die deeltijder geen extra uren geeft (Securex)

Onze partners