Binnenkort van kracht: de Startersjobs

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

[goedgekeurd] Vanaf 1 juli 2018 kan u een jongere zonder werkervaring aanwerven tegen een brutoloon onder het minimumbarema. Deze nieuwigheid heet Startersjob. U dient de jongere wel een forfaitaire nettotoeslag te betalen, maar deze is vrij van RSZ en belastingen. Bovendien geniet u van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Starterjobs: een jongere in dienst nemen zal weldra minder kosten (Group S)

Jonge werknemers goedkoper aanwerven via de starterjobs (Securex)

Onze partners