Arbeidsinspectie legt massaal werven stil

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Bij een bliksemactie op bouwwerven controleerde de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk in één dag 350 werkgevers op zware inbreuken tegen de veiligheid; ook nu was 80% niet in orde. Deze keer lieten de inspecteurs het niet bij een verwittiging, maar stelden zij pv's op en legden zij één werf op de twee stil. "De sector moet dringend geresponsabiliseerd worden."

Veiligheid op bouwwerven: 1 werf op 2 stopgezet tijdens een bliksemactie van de arbeidsinspectie (FOD Werk)

Onze partners