Nieuws

Haast helft van bedienden krijgt variabel loon

47% van alle bedienden, kader- en directieleden ziet intussen zijn vast salaris aangedikt met een of andere vorm van variabele beloning. Opvallend: de loonbonus (cao 90) trappelt ter plaatse. Warrants zitten in de lift, maar hier is nog extra groeimarge want veel werkgevers schijnen de voordelen ervan nog niet juist in te schatten.

Werkgevers managen digitalisering slecht

Hoewel zij computervaardigheden belangrijk vinden en tekorten op de werkvloer vaststellen, organiseren werkgevers minder opleidingen dan de werknemers zelf graag zouden hebben. 7 op 10 bedrijven negeren cao nr 39. De helft past werkomstandigheden aan om rekening te houden met de digitalisering, maar vergeet het arbeidsreglement up-to-date te brengen.

Gewaarborgd loon en tijdelijke hervatting: wegwijs

Het gebeurt dat een werknemer die tijdelijk aangepast of ander werk kreeg na een arbeidsongeschiktheid, opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt. U bent dan geen gewaarborgd loon verschuldigd. Zelfs niet wanneer er nog een saldo aan niet-betaald gewaarborgd loon overblijft. Drie voorwaarden moeten evenwel cumulatief vervuld zijn. Uitleg bij Securex.

11% zit met zijn duimen te draaien

5,2% van de werknemers in Vlaanderen verveelt zich stierlijk en 11% heeft te weinig te doen. 6% loopt het risico een bore-out te ontwikkelen, het spiegelbeeld dus van de burn-out. De cijfers komen uit een wetenschappelijke studie van de KU Leuven bij 1500 respondenten. Vooral jonge werknemers schijnen leidinggevenden te hebben die in gebreke blijven.

62 nieuwe minimumleeftijd voor brugpensioen

Met brugpensioen gaan op 60 jaar is definitief voorbij na 31 december van dit jaar. De nieuwe effectieve minimumleeftijd wordt dan 62. Uitzondering wordt enkel gemaakt voor de werknemers die voldoen aan de voorwaarden van het kliksysteem. Uitgebreide toelichting bij Securex.

Talentschaarste wordt in Vlaanderen structureel

Vlaanderen beleeft een sterke stijging van het aantal VTE-arbeidsplaatsen dat moet worden ingevuld omdat veel 50-plussers met pensioen gaan, terwijl de bevolking op actieve leeftijd inkrimpt. Vroeger waren kraptes op de Vlaamse arbeidsmarkt conjunctureel; de nu aanzwellende tekorten zijn structureel en zullen een andere manier van rekruteren vergen.

Innovatiepremie andermaal met 2 jaar verlengd

Ook in 2017 en 2018 mag u vindingrijke medewerkers belonen met een premie die vrijgesteld is van personenbelasting, en die niet meetelt als loon bij de berekening van de sociale bijdragen. De premie mag oplopen tot het equivalent van één maandloon. De innovatie moet op een of andere manier worden toegepast in de onderneming.

Crisis: chaos of opportuniteit?

Hoe omgaan met crisis? De vraag komt in deze tijden niet uit een ver-van-mijn-bed show. Geen sector of onderneming slaapt nog op beide oren. Op de volgende HR Breakfast (noteer alvast: 16 november) leert change consultant Debbie Baute dat je crisissen als een opportuniteit kan aangrijpen.

Praktijktests in Brussel vanaf 1 januari 2018

Vanaf  januari 2018 worden zogenaamde praktijktests mogelijk in het Brusselse gewest. Wanneer een klacht duidelijk wijst op discriminatie bij aanwerving, kan de werkgever  gecontroleerd worden door hem twee fictieve sollicitaties te sturen, een met een Belgische naam en de andere met een allochtone naam.

22/3 kost getroffen werknemers geen vakantie

Goed nieuws voor werknemers van bedrijven die als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor de berekening van hun recht op jaarlijkse vakantie worden hun inactiviteitsdagen tot 21 januari van dit jaar gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen.

Onze partners