Wetgeving

Onderscheid arbeiders/bedienden ongrondwettelijk!

Het verschil in opzeggingstermijn tussen arbeiders en bedienden is strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever krijgt twee jaar om het uit de wereld te helpen. Dit arrest van het Grondwettelijk Hof zal enorme implicaties hebben.

“Loonblokkering doorbreken is wél strafbaar”

Vorige week schreef De Standaard dat het Sociale Strafwetboek geen sancties voorziet ingeval van overschrijding van de loonnorm. Minister Milquet zet de puntjes op de i: het schenden van de loonnorm blijft wel degelijk strafbaar.

Sociaal Strafwetboek is van start gegaan

Sinds 1 juli is het Sociaal Strafwetboek van kracht. Het grote voordeel voor hr-managers is dat er meer duidelijkheid ontstaat over wat verboden is en welke straf er tegenover staat. Wij selecteerden voor u enkele online artikels.

Ook voor vriendendienst kan Dimona nodig zijn

Een schipper, die sporadisch wat hulp kreeg van een vriend, werd veroordeeld omdat hij geen Dimona-aangifte had gedaan, geen arbeidsovereenkomst kon voorleggen en geen deeltijds uurrooster had uitgehangen.

Federauto slikt Milquet-boete niet

Federauto gaat bij de Raad van State in beroep tegen de beslissing van minister Milquet een boete op te leggen aan de werkgevers in de sectoren die volgens de minister onvoldoende opleidingsinspanningen leverden in 2009 en 2010. "De sanctie tart het gezond verstand", zegt de beroepsvereniging.

Voor jonge jobstudenten gelden strikte regels

Goed om weten als u jobstudenten van nog geen 18 jaar aanwerft: de regels inzake arbeidsduur, rustpauzes, overuren enzovoort zijn heel specifiek. Zij mogen bijv. nooit werken op zondag. Bovendien moeten zij ook ofwel zaterdag ofwel maandag vrij zijn van arbeid.

Werknemer is in totaal 10 jaar niet op het werk

Gemiddeld heeft een gepensioneerde werknemer met een loopbaan van 40 jaar slechts 30 jaar effectief gewerkt. Hoog tijd om het stelsel van de "gelijkgestelde periodes" fundamenteel te hervormen, zeggen Partena en de UWE.

Lacune in sociale balans leidt voortaan tot boete

Een werkgever die in zijn sociale balans vergeet te vermelden welke opleidingen zijn medewerkers hebben gevolgd, riskeert voortaan een strafrechterlijke of een administratieve boete. Dat bepaalt het Sociaal Strafwetboek dat op 1 juli van kracht wordt.

Belangrijke hervormingen verschenen in Staatsblad

De belangrijke wet van 12 april is in het Staatsblad verschenen. Vanaf volgend jaar gelden nieuwe ontslagregels, ontvangen afgedankte arbeiders een ontslaguitkering van de RVA en ontstaat de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden.

Zwartwerk-boete vanaf deze week van kracht

Er is een nieuwe administratieve geldboete van 500 tot 2000 euro in voege. Ze bestraft wie naast zijn hoofdactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar ‘wetens en willens’ arbeid uitoefent waarvoor de werkgever zijn Dimona-verplichtingen niet nagekomen is. Ook tegen de werkgever moet een proces-verbaal opgesteld worden.

Onze partners