Wetgeving

Maatregel tegen misbruik van (win win) activa

Er is geen klacht meer nodig om een activa-werknemer zijn werkuitkering te ontnemen. Het volstaat dat één van de vier inspectiediensten misbruik vaststelt. Lees hierover het Acerta-artikel Nieuwe anti-misbruikbepaling (win win) activa.

E-aangifte verplicht voor tijdelijke werkloosheid

Ten laatste vanaf 1 oktober moet tijdelijke werkloosheid in de meest courante gevallen elektronisch worden aangegeven.

Nieuwe pestwet zou kmo's op kosten jagen

De nakende hervorming van de pestwet dreigt de kleine werkgevers op kosten te jagen, vindt het Neutraal Syndicaat van de Zelfstandigen.

UCM naar rechter tegen de sancties van Milquet

Na Federauto trekt nu ook de UCM ten strijde tegen de sancties die minister Milquet oplegt aan de bedrijven uit de sectoren die onvoldoende inspanningen deden voor de opleiding van hun personeel. De Union des Classes Moyennes stapt naar de Raad van State.

"Arrest getuigt van Belgisch pragmatisme"

Met zijn arrest in de zaak-Bellerose getuigt het Grondwettelijk Hof van Belgisch pragmatisme, zegt de specialist in arbeidsrecht Willy van Eeckhoutte. De politici krijgen nog even de tijd om de statuten van de arbeiders en de bedienden te harmoniseren, en intussen blijven de ongrondwettige regels van toepassing om geen chaos te creëren.

Onderscheid arbeiders/bedienden ongrondwettelijk!

Het verschil in opzeggingstermijn tussen arbeiders en bedienden is strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever krijgt twee jaar om het uit de wereld te helpen. Dit arrest van het Grondwettelijk Hof zal enorme implicaties hebben.

“Loonblokkering doorbreken is wél strafbaar”

Vorige week schreef De Standaard dat het Sociale Strafwetboek geen sancties voorziet ingeval van overschrijding van de loonnorm. Minister Milquet zet de puntjes op de i: het schenden van de loonnorm blijft wel degelijk strafbaar.

Sociaal Strafwetboek is van start gegaan

Sinds 1 juli is het Sociaal Strafwetboek van kracht. Het grote voordeel voor hr-managers is dat er meer duidelijkheid ontstaat over wat verboden is en welke straf er tegenover staat. Wij selecteerden voor u enkele online artikels.

Ook voor vriendendienst kan Dimona nodig zijn

Een schipper, die sporadisch wat hulp kreeg van een vriend, werd veroordeeld omdat hij geen Dimona-aangifte had gedaan, geen arbeidsovereenkomst kon voorleggen en geen deeltijds uurrooster had uitgehangen.

Federauto slikt Milquet-boete niet

Federauto gaat bij de Raad van State in beroep tegen de beslissing van minister Milquet een boete op te leggen aan de werkgevers in de sectoren die volgens de minister onvoldoende opleidingsinspanningen leverden in 2009 en 2010. "De sanctie tart het gezond verstand", zegt de beroepsvereniging.

Onze partners