Wetgeving

Werkgever mag telefoongesprekken afluisteren

Shurgard mag op basis van het "gezagsrecht als werkgever" de professionele telefoongesprekken van zijn personeel afluisteren, zo meldt De Tijd. De Privacycommissie wees de klacht van de vakbonden af. Shurgard registreert de helft van de binnenkomende gesprekken van de nieuwe klanten. Na een maand worden alle opnames automatisch gewist.

Wanneer zijn bewakers schijnzelfstandigen?

Het beroep van bewakingsagent is het eerste waarvoor specifieke criteria zijn vastgelegd om uit te maken of de agent een werknemer is of een zelfstandige. Negen vragen zijn opgesteld. Zodra vijf ervan met een ja worden beantwoord, zal de medecontractant (de opdrachtgever dus) beschouwd worden als een werkgever.

HR kent loonverschil mannen/vrouwen niet

De meeste HR-verantwoordelijken weten niet welk verschil er in hun bedrijf bestaat tussen de lonen voor de mannen en die voor de vrouwen. Dat blijkt uit een peiling door Partena. Dit is verwonderlijk, omdat vorig jaar een wet is gestemd die oplegt in de sociale balans een aantal loongegegevens afzonderlijk per geslacht te vermelden.

Vlaanderen moet zijn Taaldecreet aanpassen

Wie in Vlaanderen loontrekkende is in een "grensoverschrijdende context" kan niet langer de nietigheid van zijn contract inroepen tegen de werkgever indien dat contract niet in het Nederlands is opgesteld. Tot dat besluit komt SD Worx in een analyse van het Europese arrest dat Vlaanderen oplegt zijn Taaldecreet in overeenstemming te brengen met het recht van vrij verkeer van werknemers.

Nieuwe wet verzesvoudigt de fiscale boetes

Op 1 november 2012 treedt de zgn. "una via"-wet in werking. Zij voorkomt dat de fiscus en het gerecht elkaar voor de voeten lopen in de behandeling van een dossier van vermoedelijke belastingontduiking. In één moeite werd het bedrag van de fiscale boetes opgetrokken; de boete kan voortaan oplopen tot drie miljoen euro.

Wegwijs in regels rond tijdelijke werkloosheid

De spelregels inzake tijdelijke economische werkloosheid zijn ingewikkeld. Aangezien op 'misbruik' van dat stelsel voortaan boetes zullen staan, loont het de moeite deze regels nog eens uiteen te zetten. Dat is wat Securex doet in een handig overzichtsartikel.

Tips voor verstandig camera- en e-mailtoezicht

Onlangs publiceerde de Privacycommissie haar aanbevelingen in verband met cybersurveillance. Groep S pikt hier op in met een reeks zeer concrete tips die u kunnen helpen een beleid inzake bewakingscamera's en controle van het e-mailverkeer uit te werken dat problemen in deze delicate kwesties voorkomt.

Criteria voor schijnzelfstandigheid vastgelegd

De nieuwe wet op de schijnzelfstandigheid is verschenen in het Staatsblad. Ze bepaalt 9 criteria. Zodra 5 daarvan vervuld zijn, wordt een 'zelfstandige' geacht in werkelijkheid een werknemer te zijn, met alle arbeidsrechtelijke gevolgen die daaruit voortvloeien. Vier bedrijfssectoren worden expliciet geviseerd.

Ook in België gaat dopgeld voortaan snel omlaag

Het is zover. Op 1 november treedt de nieuwe werkloosheidsreglementering in werking. Eerst ontvangt een werkloze een hoger bedrag dan vandaag, maar daarna wordt de uitkering in de meeste gevallen snel kleiner. Wie nog geen lang beroepsverleden had, valt snel terug op een heel lage uitkering. De wiskundige formules die het nieuwe dopgeld bepalen zijn behoorlijk ingewikkeld.

Loonkloof-wet verschenen in het Staatsblad

Het Staatsblad publiceert de wet die werkgevers met 4 of meer werknemers verplicht in hun Sociale Balans de gegevens over het personeel op te splitsen naar gelang van het geslacht. Als blijkt dat er een loonkloof bestaat, moet een actieplan worden opgesteld om dit op te lossen.

Onze partners