Wetgeving

Wegwijs in de nieuwe regels rond de arbeidskaart

Aan de wetgeving over de arbeidskaart is sinds vorige maand heel wat veranderd. HDP  heeft de nieuwe situatie samengevat in drie artikels. Die behandelen o.m. de diverse vrijstellingen - in het kader van gezinshereniging, voor studenten enz. - en de gewijzigde overgangsmaatregelen voor Bulgaren, Roemenen en Kroaten.

Loonaansprakelijkheid: lijst van de sectoren

Uw onderneming is voortaan hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon van werknemers van aannemers uit 10 sectoren, waaronder bewaking en/of toezicht; bouw; elektriciteit; stoffering en houtbewerking (voor werken in onroerende staat); metaal-, machine- en elektrische bouw (voor werken in onroerende staat, zoals installatiewerken); schoonmaak.

Innovatiepremie verlengd tot eind 2014

De innovatiepremie is verlengd tot eind 2014.  De premie wordt niet beschouwd als loon en vormt dus een manier om werknemers met vernieuwende ideeën extra te belonen zonder dat u de loonnorm met de voeten treedt. De innovatiepremie is vrij van RSZ en van personenbelasting en mag oplopen tot het bedrag van 1 maandloon.

Groen licht voor ingrepen in arbeidsduur

De wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht is in het Staatsblad verschenen en zal geleidelijk in werking treden. Ze bevat belangrijke veranderingen aan de regeling inzake wekelijkse arbeidsduur en het aantal overuren waarvoor de werknemer kan kiezen voor loon i.p.v. inhaalrust.

Geen eenheidsstatuut, maar geen reden tot paniek

Meer dan een politiek akkoord tussen de meerderheidspartijen valt rond het eenheidsstatuut niet meer te verwachten. Op 9 juli begint dus een periode van rechtsonzekerheid. Moet u als werkgever in paniek slaan? Toch niet, argumenteert SD Worx. In vergelijkbare omstandigheden, zowel bij ons als in het buitenland, is een stormloop naar de rechtbanken uitgebleven.

Werkgever mag telefoongesprekken afluisteren

Shurgard mag op basis van het "gezagsrecht als werkgever" de professionele telefoongesprekken van zijn personeel afluisteren, zo meldt De Tijd. De Privacycommissie wees de klacht van de vakbonden af. Shurgard registreert de helft van de binnenkomende gesprekken van de nieuwe klanten. Na een maand worden alle opnames automatisch gewist.

Wanneer zijn bewakers schijnzelfstandigen?

Het beroep van bewakingsagent is het eerste waarvoor specifieke criteria zijn vastgelegd om uit te maken of de agent een werknemer is of een zelfstandige. Negen vragen zijn opgesteld. Zodra vijf ervan met een ja worden beantwoord, zal de medecontractant (de opdrachtgever dus) beschouwd worden als een werkgever.

HR kent loonverschil mannen/vrouwen niet

De meeste HR-verantwoordelijken weten niet welk verschil er in hun bedrijf bestaat tussen de lonen voor de mannen en die voor de vrouwen. Dat blijkt uit een peiling door Partena. Dit is verwonderlijk, omdat vorig jaar een wet is gestemd die oplegt in de sociale balans een aantal loongegegevens afzonderlijk per geslacht te vermelden.

Vlaanderen moet zijn Taaldecreet aanpassen

Wie in Vlaanderen loontrekkende is in een "grensoverschrijdende context" kan niet langer de nietigheid van zijn contract inroepen tegen de werkgever indien dat contract niet in het Nederlands is opgesteld. Tot dat besluit komt SD Worx in een analyse van het Europese arrest dat Vlaanderen oplegt zijn Taaldecreet in overeenstemming te brengen met het recht van vrij verkeer van werknemers.

Nieuwe wet verzesvoudigt de fiscale boetes

Op 1 november 2012 treedt de zgn. "una via"-wet in werking. Zij voorkomt dat de fiscus en het gerecht elkaar voor de voeten lopen in de behandeling van een dossier van vermoedelijke belastingontduiking. In één moeite werd het bedrag van de fiscale boetes opgetrokken; de boete kan voortaan oplopen tot drie miljoen euro.

Onze partners