Wetgeving

Grondige aanpassing pestwet

Vanaf 1 september 2014 wordt een nieuwe wetgeving rond pesten op het werk van kracht. Daarin ligt meer nadruk op de preventie van alle psychosociale risico's, waar geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag integraal deel van uitmaken.

Nieuwe wetten over psychosociale risico's

Twee zopas gepubliceerde wetten en een KB creëren een nieuwe regelgeving inzake de psychosociale risico's op het werk. Deze belangrijke hervorming gaat in op 1 september 2014. Ze vervangt de huidige regels en procedures rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer en wijzigt het statuut van de vertrouwenspersoon.

Misbruik van Sluitingsfonds wordt moeilijker

Voor een met sluiting bedreigde onderneming wordt het moeilijker om via een slimme constructie het Sluitingsfonds te laten opdraaien voor de betaling van de bedrijfstoeslag aan de getroffen 55-plussers. Dat is het gevolg van een KB dat zopas in het Staatsblad is verschenen.

Zelfde opzegregels voor iedereen vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de carensdag en alle van dan af aangeworven werknemers vallen onder dezelfde opzegregeling- en termijnen. Dat staat in het voorontwerp van de wet over het eenheidsstatuut, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De verplichting tot outplacement wordt uitgebreid naar iedereen die een opzegtermijn van 30 weken heeft.

Versoepeling overuren gaat in op 1 oktober

Het is zover: vanaf volgende week mag een werknemer 78 overuren presteren vooraleer u inhaalrust moet toekennen; in sommige gevallen gaat het om 91 uren. De werknemer mag 91 overuren per jaar laten uitbetalen. De details staan in het pas verschenen uitvoeringsbesluit bij de wet van 17 augustus over de modernisering van het arbeidsrecht.

Wegwijs in de nieuwe regels rond de arbeidskaart

Aan de wetgeving over de arbeidskaart is sinds vorige maand heel wat veranderd. HDP  heeft de nieuwe situatie samengevat in drie artikels. Die behandelen o.m. de diverse vrijstellingen - in het kader van gezinshereniging, voor studenten enz. - en de gewijzigde overgangsmaatregelen voor Bulgaren, Roemenen en Kroaten.

Loonaansprakelijkheid: lijst van de sectoren

Uw onderneming is voortaan hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon van werknemers van aannemers uit 10 sectoren, waaronder bewaking en/of toezicht; bouw; elektriciteit; stoffering en houtbewerking (voor werken in onroerende staat); metaal-, machine- en elektrische bouw (voor werken in onroerende staat, zoals installatiewerken); schoonmaak.

Innovatiepremie verlengd tot eind 2014

De innovatiepremie is verlengd tot eind 2014.  De premie wordt niet beschouwd als loon en vormt dus een manier om werknemers met vernieuwende ideeën extra te belonen zonder dat u de loonnorm met de voeten treedt. De innovatiepremie is vrij van RSZ en van personenbelasting en mag oplopen tot het bedrag van 1 maandloon.

Groen licht voor ingrepen in arbeidsduur

De wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht is in het Staatsblad verschenen en zal geleidelijk in werking treden. Ze bevat belangrijke veranderingen aan de regeling inzake wekelijkse arbeidsduur en het aantal overuren waarvoor de werknemer kan kiezen voor loon i.p.v. inhaalrust.

Geen eenheidsstatuut, maar geen reden tot paniek

Meer dan een politiek akkoord tussen de meerderheidspartijen valt rond het eenheidsstatuut niet meer te verwachten. Op 9 juli begint dus een periode van rechtsonzekerheid. Moet u als werkgever in paniek slaan? Toch niet, argumenteert SD Worx. In vergelijkbare omstandigheden, zowel bij ons als in het buitenland, is een stormloop naar de rechtbanken uitgebleven.

Onze partners