Wetgeving

Ontwerp van wet-Peeters staat online

De tekst van het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk is te downloaden als pdf. De samenvatting in mensentaal beslaat 50 bladzijden, het volledige ontwerp telt er bijna 400. De bedoeling is dat deze mijlpaal in de arbeidswetgeving over twee weken van kracht wordt. Zodra de wet er is, zal HR Alert u de weg wijzen naar de beste analyses en overzichten over de 14 hervormingen.

Wet-Peeters waarschijnlijk tot 1 februari uitgesteld

De wet "werkbaar en wendbaar werk" zal niet op 1 januari in werking treden, maar wellicht op 1 februari 2017. Dat schrijft Group S. De reden is dat de Kamer eind december niet klaar zal zijn met de behandeling van het wetsontwerp. Zoals u intussen zeker en vast weet, zal de wet-Peeters een groot aantal hervormingen invoeren in het arbeidsrecht.

Weldra ook regels over occasioneel telewerk

Structureel telewerk is al geregeld. Nu komt er snel ook een arbeidsrechtelijk afsprakenkader voor occasioneel telewerk. Daaronder valt, bijvoorbeeld, de halve dag waarop de werknemer een loodgieter verwacht. Het is de werknemer die het verzoek doet. Mondelinge toezegging volstaat. Een weigering, daarentegen, moet de werkgever schriftelijk motiveren.

Facebookpagina checken: wat mag en wat niet?

De Facebookpagina van een sollicitant mag u bekijken en onthouden. Zodra u de informatie met de hand noteert, de pagina opslaat op een bedrijfsserver of een schermafdruk bewaart, riskeert u de grenzen van de privacywet te overschrijden. Zodra u bepaalde informatie gebruikt in een jobinterview, riskeert u de discriminatiewet te overtreden.

Extreme make-over voor Sociaal Strafwetboek

Niet minder dan 100 artikels telt de zopas verschenen wet die het Sociaal Strafwetboek actualiseert en die per 1 mei 2016 van kracht wordt. Nieuw is onder meer de gedetailleerde strafbaarstelling van de werkgever die het rookverbod niet toepast. Er is ook (opnieuw) een geldboete voor zwartwerkers.

Regeerakkoord: wat staat ons nog te wachten?

De federale regering heeft een ambitieus sociaal-economisch routeplan. De indexsprong, de loonmatiging en de pensioenhervorming zijn gerealiseerd. Wat zit er nog allemaal aan te komen, en hoe ver staat het daarmee? Uit een analyse blijkt dat vooral voor de modernisering van de arbeidsmarkt nog weinig is gedaan.

Het is zover: pensioenleeftijd is nu officieel 67

De wet van 10 augustus is gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is de kogel definitief door de kerk: de leeftijd voor het wettelijke pensioen stijgt van 65 naar 67 jaar. Securex biedt een handig overzicht in tabelvorm van de nieuwe situatie, van de strengere voorwaarden voor vervroegde uittrede en van de overgangsmaatregelen.

Handige Werkpocket gratis te downloaden

De nieuwste Werkpocket van Randstad staat online (een papieren versie bestaat niet meer). U kan het handige en toegankelijke vademecum over arbeidsovereenkomsten downloaden in pdf (500 blz), of als een e-book op uw smartphone of tablet; wie zijn e-mailadres opgeeft, krijgt updates. Auteur is ook nu weer advocaat Filip Tilleman.

Werken tot 67: wet is goedgekeurd

De pensioenhervorming van de federale regering is ongewijzigd goedgekeurd in de Kamercommissie. De wettelijke pensioenleeftijd schuift op naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030; ook voor vroeger stoppen en voor het overlevingspensioen gelden nieuwe minima. Wij vonden voor u een overzichtsartikel met alle belangrijke details.

Gids in de wetgeving over arbeidsovereenkomsten

Dit is er een voor uw bookmarks. De FOD Werk heeft het onderdeel Arbeidsovereenkomsten op zijn website grondig herwerkt. Acht uitgebreide hoofdstukken geven de essentie weer van de wetgeving over het sluiten, uitvoeren, schorsen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, en over outplacement, bijzondere overeenkomsten, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling.

Onze partners