Wet-Peeters

Wet-Peeters heeft impact op arbeidsreglement

De wet werkbaar en wendbaar werk, die veel onderwerpen verbonden met arbeidstijd bestrijkt, creëert op zijn minst 4 mogelijke bijkomende facultatieve bijlagen bij het arbeidsreglement, zo blijkt uit een analyse door Securex. Deze bijlagen behandelen de kleine flexibiliteit, de glijdende uurroosters, het occasioneel telewerk en de e-commerce.

Loopbaansparen doorgeschoven naar 2018

Zoals te verwachten of te vrezen was, halen de sociale partners hun deadline niet om een intersectorale cao tot stand te brengen over een stelsel van loopbaansparen. De regering geeft hen nu extra tijd tot 1 februari 2018; halen ze ook die datum niet, dan treedt de wet-Peeters in werking. De bedoeling is werknemers de mogelijkheid te geven overuren en extralegale vrije dagen op te potten.

Glijdende uurroosters: tijd om te kiezen

Het is tijd om te beslissen welk stelsel van glijdende uurroosters vanaf 1 juli 2017 zal gelden in uw onderneming. Het systeem verderzetten dat al van kracht was voor 1 februari kan enkel als uiterlijk deze maand een formaliteit is vervuld. Probleem: u ziet dan wel af van de nieuwe mogelijkheden die de wet-Peeters biedt, zoals werkdagen van 9 uren en werkweken van 45 uren zonder overloon.

Wet-Peeters domineert actualiteit

Onze top-10 van meest aangeklikte artikels wordt deze maand volledig ingenomen door de wet werkbaar en wendbaar werk. De teller staat op meer dan 30.000 doorkliks. Uit ervaring weten we dat dit aantal in de komende weken nog zal verdubbelen. Daarom deze keer niet de klassieke top-10 maar de lijst van tot dusver gepubliceerde artikels over de inhoud van de wet-Peeters.

Wet-Peeters (13): 5 opleidingsdagen per jaar

De opleidingsverplichting van 1,9% van de loonmassa wordt vervangen door een interprofessionele doelstelling van 5 dagen opleiding en vorming per voltijds equivalente werknemer per jaar. Het gaat om een gemiddelde op ondermingsniveau, niet per individu. Bedrijven met 10 of minder personeelsleden zijn vrijgesteld. Die met 11 tot 20 werknemers krijgen een afwijkend regime.

Wet-Peeters (14): loopbaansparen

Een werknemer kan binnenkort (een deel van) zijn overuren en extralegale vakantiedagen later opnemen, bijvoorbeeld om een loopbaanpauze te financieren. Bij uitdiensttreding kan hij zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een volgende werkgever binnen dezelfde sector.  Voorzien is dat de werknemer later ook geld zal kunnen opsparen, bijvoorbeeld sommige premies.

Wet-Peeters (11): plus-minusconto voor iedereen

De hele privésector, inbegrepen de dienstensectoren, mag voortaan gebruik maken van het plus-minusconto-systeem dat al jaren bestaat voor de automobielsector. Indien uw onderneming voldoet aan de criteria, en als er een sectorcao en een ondernemingscao bestaan, krijgt u een krachtige extra mogelijkheid voor flexibilisering van de arbeidstijd in handen.

Wet-Peeters (12): nachtarbeid in e-commerce

Sinds 1 februari 2017 zijn de afwijkingen op nachtarbeid uitgebreid. Het verbod is bij wet (en niet langer bij KB) opgeheven voor paritaire comités waaronder werknemers ressorteren die betrokken zijn bij "het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan elektronische handel". De werkgever blijft verplicht de bijzondere procedure te volgen.

EU begrenst toepassing van wet-Peeters

Het combineren van bepalingen uit de wet werkbaar en wendbaar werk over vrijwillige overuren, interne grens en glijdende werktijden zou kunnen leiden tot een uurrooster met een werkweek van meer dan 48 uren. Partena Professional wijst er nu op dat dit niet mag. Gewoonweg omdat een Europese richtlijn het verbiedt.

Wet-Peeters (10): langer recht op palliatief verlof

Uw medewerkers kunnen voortaan in totaal drie maanden voltijds of deeltijds palliatief verlof nemen, een maand langer dan voorheen. Voor het overige blijft deze vorm van thematisch verlof ongewijzigd. De werknemer ontvangt dus een uitkering van de RVA. Te noteren: eind vorig jaar hebben de sociale partners het recht op zorg-tijdskrediet verlengd tot 51 maanden.

Ichec Formation Continue

Onze partners