Welzijn

Stevige drinkers kloppen vaker overuren

Veel drinken gaat opvallend dikwijls samen met meer overuren presteren, zo blijkt uit onderzoek van Securex. Werknemers met problematisch alcoholgebruik rapporteren ook vaker stress en hebben vaker allerlei klachten over de arbeidssituatie. "Sensibiliseer je medewerkers over de risico’s van alcoholgebruik in de privétijd."
 

Nieuwe ontslagregels bij arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens definitieve arbeidsongeschiktheid is voortaan slechts mogelijk na de volledige beëindiging van een re-integratietraject. De wet die dit vastlegt is deze week van kracht geworden; zij wijzigt de Arbeidsovereenkomstenwet van 1978. De nieuwe wet regelt ook de gedeeltelijke werkhervatting in de vorm van aangepast of ander werk.

Koudegolf op komst: moet u maatregelen treffen?

Beneden welke temperatuur bent u als werkgever verplicht maatregelen te nemen? Dat hangt af van het soort werk. In een kantoor moet het kwik 20° minimaal aanwijzen, aan het andere eind van de tabel is dat 10° (zeer zwaar werk). Group S legt de regelgeving in detail uit. In uitzonderlijke gevallen mag u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

Ouders mogen woensdagnamiddag thuisblijven

De sociale partners hebben verregaande ingrepen gedaan in het stelsel van het tijdskrediet. Eén nieuwigheid is het 1/10 ouderschapsverlof. 40 maanden lang kan een ouder een halve dag per week thuisblijven. Het tijdskrediet zonder motief (het "wereldreis-tijdskrediet") wordt helemaal afgeschaft. De landingsbanen, daarentegen, blijven bestaan.

Kankerpatiënt is beschermd tegen ontslag

Een werkgever moet 22.000 euro schadevergoeding betalen aan een werkneemster die was ontslagen omdat zij borstkanker had. De rechtbank oordeelde dat hier sprake was van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand, wat onder de Antidiscriminatiewet valt. De werkgever had aangevoerd dat de langdurige afwezigheid van de vrouw de continuïteit van de dienst in het gedrang bracht.

Kosten van slaaptekort stilaan gigantisch

De moderne levensstijl - denk aan laatavondtelevisie, smartphone-obsessie, te veel alcohol - leidt tot een slaaptekort dat de individuen, de bedrijven en de economie veel schade toebrengt, aldus een nieuwe meerlandenstudie die interessante cijfers geeft. "Werkgevers moeten hun medewerkers afraden elektronische toestellen te gebruiken buiten de werkuren."

Re-integratiewet verandert ook ontslagregels

Vanaf heel binnenkort mag u geen arbeidsovereenkomst meer beëindigen op grond van medische overmacht, tenzij na de volledige afloop van het nieuwe re-integratietraject. Eerst moeten alle fasen van dat traject doorlopen zijn en de beroepsmogelijkheden uitgeput. Een hele verandering, want tot op heden hoeft u niet te bewijzen dat u voor de betrokkene geen andere job hebt.

Verrassend: onze jobkwaliteit evolueert positief

Anders dan men zou denken in deze tijden van burn-outs, komen wetenschappers tot de conclusie dat de kwaliteit van de jobs in België lichtjes positief evolueert. De taken zijn wel complexer en intensiever geworden. Sinds 1995 zijn de competenties van de Belgische beroepsbevolking fors toegenomen, in hoofdzaak dankzij de werkgevers.

Nu gaan zelfs de dertigers massaal onderuit

Het langdurig absenteïsme is vorig semester nog maar eens met 11% gestegen tegenover een jaar eerder. De toename is frappant bij de dertigers: +20% in één jaar. Dat blijkt uit de jongste Securex-studie. De onderzoekers schetsen hoe u langdurige ziekte en burn-out kunt zien aankomen en kunt tegengaan. "Preventie kan re-integratieprocedures overbodig maken."

Re-integratie langdurig zieken: meer details

Deze week worden de eerste teksten van kracht over de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Het onderwerp staat onder intense belangstelling in de HR-wereld. We maakten voor u een bloemlezing uit de beste teksten rond dit thema. Maak wat tijd en hang het bordje "Niet storen" alvast op uw deur.

Onze partners