Welzijn

Nog een voorspeller van burn-out: trajectstress

Meer nog dan de afstand en de reistijd is het de onvoorspelbaarheid van de duur van het woon-werktraject die stress veroorzaakt. Een kwart van de autopendelaars heeft daar last van. Dat blijkt uit een studie van Securex. Opmerkelijk: wie te kampen heeft met trajectstress, rapporteert ook vaker algemene stress en symptomen van burn-out.

Schandaal met sjoemelsoftware bij transporteurs

In 6 van 17 gecontroleerde camions is een verborgen toestelletje ontdekt dat draadloos inwerkt op de digitale tachograaf om rijtijd om te zetten in rusttijd. Zo kunnen de chauffeurs langer rijden dan toegestaan. De speuractie vond plaats in twee provincies; waarschijnlijk wordt zij uitgebreid naar de rest van het land.

Welk doktersbezoek is op kosten van werkgever?

Soms gaat een medewerker tijdens de arbeidsuren naar de (arbeids-)geneesheer, de tandarts of het ziekenhuis. Wanneer heeft hij of zij dan recht op loon voor de niet gewerkte uren? Het antwoord is lang niet eenvoudig. Zo heeft een medewerkster die op zwangerschapsonderzoek gaat enkel recht op loon als zij de werkgever vooraf had ingelicht.

Hittegolf en werken: gaat dat samen?

Misschien met dank aan de klimaatverandering is het intussen een klassieke vraag geworden in de zomer: wanneer precies is het volgens de wet te warm om te werken? Het antwoord is, zoals u weet, niet voor iedereen hetzelfde. Securex vat de regels nog eens samen.

Goede akoestiek verlaagt stress en afleiding

Het verbeteren van de geluidsomgeving in een open kantooromgeving - bijvoorbeeld dankzij geluidsabsorberende plafonds -  kan leiden tot 30% minder afleiding en stress. Zo luidt de conclusie van een Zweeds onderzoek, waarover Attentia rapporteert. Kantoorwerkers worden tegenwoordig zo vaak afgeleid, dat de productiviteit er sterk onder lijdt.

Regelgeving jongeren en stagiairs aangepast

Vanaf deze maand geldt een nieuwe wetgeving over de bescherming van werkende jongeren en jonge stagiairs. Leeftijdsgrenzen veranderen en de regels slaan nu ook op jongeren in een opleidingstraject. De afwijkingen op verboden werkzaamheden zijn aangepast.

Hoe omgaan met dronken werknemer

Wanneer een personeelslid bij aankomst op het werk duidelijk te diep in het glas heeft gekeken, staat de werkgever voor een probleem. Maar anders dan men zou kunnen denken, is het alcoholgehalte in het bloed geen criterium. Securex start een artikelenreeks over de kwestie.

Verborgen bron van burn-out blootgelegd

Wanneer een job vereisten stelt die haaks staan op onbewuste persoonlijke motivatiekenmerken, is het risico van burn-out groter. Voorbeeld: een teamleader die andere mensen moet aansporen en enthousiast maken, maar die daar eigenlijk het temperament niet voor heeft. Dat dit soort mismatch naar burn-out kan leiden, is ontdekt door een innovatieve studie.

"Duurzame inzetbaarheid is grootste uitdaging"

Een textielarbeider is tegenwoordig gemiddeld bijna 50. Het is een extreem voorbeeld. Maar het is wel een feit dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer elk jaar stijgt. Zorgen voor een beleid van duurzame inzetbaarheid is de grootste uitdaging voor de hr-afdeling geworden, zo noteert Acerta, dat een reeks denkpistes naar voren schuift.

Klaar voor inspectie psychosociale risico's?

De inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk gaan effectief controleren of werkgevers in orde zijn met hun verplichtingen inzake burn-out en andere psychosociale risico's. Securex legt uit wat die verplichtingen precies inhouden en hoe u sancties kunt voorkomen.

Onze partners