Welzijn

"Duurzame inzetbaarheid is grootste uitdaging"

Een textielarbeider is tegenwoordig gemiddeld bijna 50. Het is een extreem voorbeeld. Maar het is wel een feit dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer elk jaar stijgt. Zorgen voor een beleid van duurzame inzetbaarheid is de grootste uitdaging voor de hr-afdeling geworden, zo noteert Acerta, dat een reeks denkpistes naar voren schuift.

Klaar voor inspectie psychosociale risico's?

De inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk gaan effectief controleren of werkgevers in orde zijn met hun verplichtingen inzake burn-out en andere psychosociale risico's. Securex legt uit wat die verplichtingen precies inhouden en hoe u sancties kunt voorkomen.

Lang pendelen weegt op productiviteit

Wie lang onderweg is van thuis naar zijn werk, ondervindt meer psychische vermoeidheid, meer motivatieproblemen en een werk-privé balans die sterker uit evenwicht is. Hij is ook vaker afwezig en acht doorwerken tot de pensioenleeftijd lastig. Dat blijkt uit de jongste Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. De negatieve effecten van lang pendelen zijn dus reëel.

"Voorkom dat vakantie bron van stress wordt"

Velen vinden de extra werkdruk voor en na hun vakantie zo stresserend, dat ze zich afvragen of het nog wel de moeite loont vakantie te nemen. Dat is een ernstig probleem, zegt arbeidsgeneesheer Philippe Kiss, want een mens heeft rust nodig om burn-out te voorkomen. Securex rondt een onderzoek hierover af met tips voor werknemers en werkgevers.

Ploegenarbeid verhoogt risico op borstkanker

Vrouwen met een aangeboren aanleg voor borstkanker zouden beter geen ploegenarbeid doen. Dat advies volgt uit een Nederlandse studie die, werkend met een bepaalde muizensoort, voor het eerst aantoont dat de verstoring van de biologische klok en de bijhorende slaapstoornissen het aantal gevallen van borstkanker verhogen.

Euro 2016: rechten en plichten van de werkgever

Hoe een werkgever moet omgaan met het Europees Kampioenschap voetbal is in HR Alert al twee keer aan bod gekomen. Als de Duivels de groepsfase overleven, zal de kwestie nog actueler worden. Daarom signaleren we u nog een derde artikel. Group S zet 5 vragen op een rij, en geeft er zeer uitgebreide antwoorden op.

Werkgevers krijgen inspectie over burn-out

Elke werkgever moet burn-out en andere psychosociale aandoeningen bij zijn medewerkers proberen te voorkomen. Die wet bestaat nu bijna twee jaar maar er werd nog niet op gecontroleerd. Directeur-generaal Paul Tousseyn van Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft in gesprekken met media aangekondigd dat vanaf nu effectief wordt nagegaan of de werkgevers in orde zijn.

Deeltijders functioneren prima, ook de chefs

Uitgezonderd de weinigen die geen 50% werken, functioneren deeltijders even goed als voltijders, zo leert een erg actuele Securex-studie. Opmerkelijk: part-time leiding geven hoeft geen probleem te zijn. Deeltijdse chefs zijn haast over de hele lijn meer tevreden, voelen zich beter thuis in de organisatie en gaan minder vaak uitgeput naar huis.

Wat is "zinvol" werk, en wat doen chefs verkeerd?

Het is goed voor het bedrijf als werknemers hun arbeid "zinvol" vinden. Wat dit precies inhoudt, legt een Britse studie uit. Helaas ontdekten de onderzoekers ook 7 gedragingen van directe chefs die werkers knarsetandend doen besluiten dat "het allemaal geen zin heeft". Voorbeelden: het altijd beter weten, onfair optreden of mensen doen handelen in tegenstrijd met hun waarden.

60-plussers zijn happy want ze staan op tijd op

60-plussers voelen zich op het werk gelukkiger dan hun jongere collega's, zo blijkt uit een studie. 60-plussers staan vroeger op, en nemen de tijd voor een ontbijt, zodat ze relaxed aan de werkdag kunnen beginnen. Zij hebben ook stabiliteit gevonden in hun job, ze kunnen relativeren en ze ervaren hun werk vaker als zinvol. Jongeren, daarentegen, mishandelen de snooze-knop van hun wekker.

Onze partners