Welzijn

Re-integratie langdurig zieken: tekst van KB

Sinds ons artikel van gisteren over de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers is in het Staatsblad de tekst verschenen die alle stappen vastlegt van het individueel traject. Het besluit spreekt ook over het beleid dat op ondernemingsniveau moet worden uitgewerkt.

Langdurig zieken mogen werk stapsgewijs hervatten

Het langdurig ziekteverzuim kost nu meer dan de werkloosheidsuitkeringen. De regering gaat er dus iets aan doen. U zal initiatieven mogen nemen, en de werknemer zal stapsgewijs het werk kunnen hervatten met behoud van een deel van zijn uitkering. Vandaag publiceert het Staatsblad twee KB's, die al op 1 december 2016 van kracht worden.

Regelmatig thuiswerk maakt bediende productiever

Binnen de juiste randvoorwaarden maakt u uw bedienden productiever als u hen vaak genoeg en op regelmatige basis thuis laat werken. Dat concludeert Securex uit een bevraging van ruim 900 werknemers. Werkgevers die thuiswerk toestaan, maken bovendien een goede kans om het aantal ziektemeldingen te zien dalen.

Wordt ziekte-factuur doorgeschoven naar werkgevers?

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil de werkgevers doen meebetalen aan de ziekte-uitkering die een werknemer ontvangt. Concreet stelt zij voor dat de werkgever 10% betaalt van het totaalbedrag van de uitkeringen van de 2de tot en met de 7de maand. De bedoeling is de bedrijven aan te sporen tot actie om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. De maatregel zou half 2017 ingaan.

Middenkader kan pesters niet de baas

29% van de werknemers lijdt onder grensoverschrijdend gedrag, zo leert een Securex-onderzoek dat nog veel andere ontstellende cijfers bevat. Gepesten duiden zeer vaak hun chef aan als de dader, maar senior consultant Eva Praet sluit niet uit dat hier iets anders aan de hand is: veel leidinggevenden missen de vaardigheden om in te grijpen, en dat wordt hen kwalijk genomen.

Uw werknemers zijn 6 jaar ouder dan u denkt

40% van uw medewerkers voelt zich niet meer productief op het einde van de werkdag, zo blijkt uit een studie van Delta Lloyd. Dat behoort tot de tol voor een ongezonde levenswijze. Nog frappanter: biologisch is de modale Belgische werknemer 6 jaar ouder dan zijn kalenderleeftijd. "Tijd voor de werkgevers om aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering."

KMO's aanvaarden afwijkende uren om privé-redenen

In haast alle Belgische KMO’s mag een personeelslid in bepaalde situaties het werk later beginnen of vroeger stoppen. Familiale redenen (tandartsbezoek, een ziek kind...) worden aanvaard in 91% van de kmo's. 40% van de zaakvoerders toont zelfs begrip wanneer de werknemer een afwijking van de arbeidsuren vraagt om sociale redenen, zoals een buurtfeest of een wedstrijd van de Rode Duivels.

Verbiedt uw arbeidsreglement al de e-sigaret?

Roken op het werk is bij wet verboden. Hoewel daar geen tabak aan te pas komt, geldt dit ook voor "dampen", de term die beschrijft wat gebruikers van de elektronische sigaret doen. Werkgevers die het dampen toestaan, riskeren strafsancties. Group S raadt aan uw werknemers te informeren en uw arbeidsreglement aan te passen.

Deadline voor uw jaarlijks preventieplan nadert

Het is tijd om uw wettelijk verplicht actieplan voor 2017 inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op te stellen. Uiterlijk eind oktober moet u dit plan immers voor advies voorleggen aan het CPBW. Hoe u dit jaarlijks actieplan uitwerkt op basis van uw vijfjaarlijks globaal preventieplan staat uitgelegd bij Securex.

Nieuw: het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) slorpt het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) op en krijgt een nieuwe naam: Federaal agentschap voor beroepsrisico's, afgekort tot Fedris. De hervorming gaat in op 1 januari 2017. Het samenbrengen van de twee takken van de beroepsrisico's is bedoeld om de efficiëntie te verhogen.

Onze partners