Welzijn

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in de EU25

Woensdag 8 maart 2006 is de Internationale Dag van de Vrouw. Voor die gelegenheid publiceert Eurostat een bloemlezing van statistieken over de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en over de verschillen en de gelijkenissen met de mannen.
Op het niveau EU25 zijn 9,6 procent van de vrouwelijke werknemers werkloos, tegenover 7,6 procent bij de mannen.

Eerste resultaten van de Faraometer

Begin 2004 presenteerde de staatssecretaris voor welzijn op het werk een actieplan voor de verlaging van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Het plan kreeg de naam Farao. Het omvatte het uitwerken van een zgn.

Vrouwen in EU verdienen 15 procent minder

Volgens de Europese Commissie verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd 15 procent minder dan mannen. Bovendien hebben zij het moeilijker om de balans tussen werk en privé leefbaar te houden. Eén van de gevolgen is dat zij minder kinderen krijgen, noteert de Commissie, wat niet goed is voor de EU-economie.

Niet-gerecupereerde overuren wegen zwaar op privéleven

Wie overuren presteert zonder die achteraf te recupereren, loopt 30 procent risico op een slechte work/life balance. Dat is vier keer zo veel als wie geen overuren hoeft te kloppen. Bijna 18 procent van de Vlaamse werknemers doet overuren zonder dat zij deze kunnen recupereren.

België in wereldtop voor maatregelen tegen pesten

84 procent van de Belgische bedrijven die meewerkten aan een onderzoek van Office Team verklaren een intern beleid tegen pesterijen op het werk te hebben. Daarmee behoort België tot de top op wereldschaal. Een kwart van de bedrijven blijft evenwel kampen met pesterijen op de werkvloer.

Kantoorwerkers worden om de haverklap gestoord

Een studie, gepubliceerd in het Amerikaanse weekblad Time (16/1), toont dat kantoorwerkers gemiddeld om de elf minuten gestoord worden in de taak waarmee ze bezig zijn. Dit leidt tot concentratieverlies, stress en een verlies van productiviteit. In totaal gaat op deze manier 28 procent van de arbeidstijd verloren.

Waarom de Belg zo graag met vervroegd pensioen gaat

Eén actieve persoon op twee stopt met werken voor hij/zij de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Voor de Belg geldt dat hij van zijn pensioenperiode een actieve en kwaliteitsvolle tijd wil maken, kortom, van het leven genieten.

Gezondheidsrisico's in de telecombedrijven

Uit een onderzoek bij 17 Europese telecomondernemingen, waaronder Belgacom, is gebleken dat het personeel van call centers blootstaat aan musculoskeletale aandoeningen. Bij de onderzochte bedrijven gaat het om bijna 120.000 personen. Ook werknemers van andere afdelingen lopen MSA-risico's.

Voortekenen van geweld door (ex-)werknemers vaak genegeerd

Eind vorige week heeft in Zundert (NL) een werknemer zijn baas doodgeschoten in een dispuut over loon. En zondag werden op het Franse eiland Réunion twee managers neergeschoten door een man die vier jaar geleden door hun bedrijf was ontslagen. Dit soort extreme geweld binnen de (ex-)arbeidsrelatie is bij ons zeldzaam, maar in de VS komt het vaker voor.

Sociale balans wordt vereenvoudigd

Jaarlijks moeten 200.000 bedrijven een Sociale Balans opstellen. Dit document bevat een reeks kerncijfers over de tewerkstelling in de onderneming. De Nationale Arbeidsraad kan dan nagaan of de onderneming haar verplichtingen nakomt. Het opstellen van de sociale balans was altijd een hele klus. Er is nu een vereenvoudigde versie goedgekeurd.

Onze partners