Welzijn

Generatie Y beoordeelt job op loon en carrièrekansen

Werkzoekenden die geboren zijn na 1980, de zgn. Generatie Y (of "millenniumkids"), zoeken vooral op bedrijfswebsites en in online vacaturebanken naar een job. De voornaamste redenen waarom deze generatie een werkgever verlaat, zijn het loon en het gebrek aan perspectieven op een goede loopbaan. Werken, geld en carrière zijn voor deze groep belangrijk.

Hooggeplaatste vijftigers liegen vaakst in cv

Powerchex, een Brits bedrijf dat in opdracht van aanwervende bedrijven cv's op hun juistheid onderzoekt, heeft 2500 sollicitatiebrieven onderzocht die verzonden waren voor functies in de financiële dienstverlening. "Discrepanties" - zeg maar leugens - kwamen voor in 25 procent van de cv's. Mannen bleken veel vaker te liegen dan vrouwen.

Gezonde werkplek is economische noodzaak voor EU

Als de EU mensen langer aan het werk wil houden, zal er extra aandacht moeten gaan naar de gezondheid op de arbeidsplek. Dat schrijven enkele gezondheidsinstanties in een document dat aanbevelingen richt tot de EU-ministerraad.

Minister wil bevoegdheden van bedrijfsartsen verruimen

Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft een nota bezorgd aan de Nationale Arbeidsraad. Daarin stelt hij voor aan de arbeidsgeneesheren de bevoegdheid toe te kennen, zonder opgave van redenen aan de werkgever voor te stellen een werknemer een nieuwe taak op te dragen.

Geweld op het werk neemt toe in hele wereld

Intimidatie, mobbing, geweld, het psychologisch kwellen van minder weerbare collega's, ongewenste seksuele intimiteiten en zelfs doodslag op de werkplek nemen toe in de hele wereld. Zo luidt een conclusie van Violence at Work, de derde editie van een studie door de Internationale Arbeidsorganisatie.

Vraag naar deeltijds werk het sterkst in België

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-orgaan met hoofdkwartier in Dublin, hield bij 21.000 bedrijven in 21 EU-lidstaten een onderzoek naar de arbeidstijden en de werk/privé balans.

Meer hartaanvallen wanneer werkloosheid afneemt

In de VS hebben onderzoekers vastgesteld dat een daling van de werkloosheidsgraad met 1 procent samengaat met een toename van het aantal fatale myocardinfarcten met 1,3 procent. Waarom sterven meer mensen aan een hartaanval wanneer de economie aanzwengelt? De factoren die volgens de onderzoekers meespelen zijn o.m.

ILO-werelddag focust op impact van hiv en aids

Vandaag 28 april is het de elfde werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een initiatief van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). Dit jaar focust de ILO op hiv en aids. De ILO heeft over de impact van hiv en aids een rapport gepubliceerd.

Talen en IT essentieel voor management assistants

Betrouwbaarheid, discretie, efficiëntie en aanpassingsvermogen worden zowel door de managers als hun secretaressen, of management assistants zoals ze steeds vaker worden genoemd, als de voornaamste competenties beschouwd. Talenkennis en informaticavaardigheden zijn de meest essentiële competenties van management assistants.

Loon opnieuw topcriterium in Nederland

Voor het eerst in jaren is in Nederland het salaris opnieuw het belangrijkste criterium dat sollicitanten hanteren bij de keuze van een (nieuwe) werkgever. Ook een vast contract is weer heel belangrijk. In de voorbije jaren stond gewoonlijk de werksfeer bovenaan. Dit blijkt uit een langlopend onderzoek bij 50.000 personen.

Onze partners