Welzijn

Loon opnieuw topcriterium in Nederland

Voor het eerst in jaren is in Nederland het salaris opnieuw het belangrijkste criterium dat sollicitanten hanteren bij de keuze van een (nieuwe) werkgever. Ook een vast contract is weer heel belangrijk. In de voorbije jaren stond gewoonlijk de werksfeer bovenaan. Dit blijkt uit een langlopend onderzoek bij 50.000 personen.

Flextijd sterk ingeburgerd in Verenigd Koninkrijk

Uit de eerste resultaten van een pan-Europees onderzoek naar arbeidstijden en werk/privé balans blijkt dat flexibele werktijden in het Verenigde Koninkrijk sterker ingeburgerd zijn dan in de meeste andere EU-landen, België inbegrepen. Enkel Letland, Zweden en Finland scoren hoger.

Belgen zijn tevreden en betrokken werknemers

Accor Services stelde voor de tweede keer een Barometer op van het Welzijn en de Betrokkenheid van Werknemers. Het onderzoek gebeurde met een online vragenlijst en vond plaats in acht landen, waaronder België (maar niet Nederland). In deze groep van landen zijn de meest tevreden en loyale werknemers te vinden in België, Zweden en Duitsland.

Werkdruk zet druk op "psychologisch contract"

Tijdelijke werknemers voelen zich beter in hun vel dan hun collega's met een vast contract. Zo luidt een van de verrassende vaststellingen van PSYCONES, een pan-Europees wetenschappelijk onderzoek naar het "psychologische contract" tussen werkgevers en werknemers.

"Nieuwe vaders" worstelen met work/life balance

Uit een studie in opdracht van het Duitse ministerie voor gezinszaken blijkt dat vaders, meer dan men aanneemt, moeilijkheden ondervinden om werk en privéleven in evenwicht te houden.

Genderverschil in invloed van werksituatie op ziekteverzuim

Er bestaan lichte verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de invloed van het werk en de thuissituatie op de afwezigheid wegens ziekte. Dat blijkt uit een proefschrift waarmee onderzoekster Nathalie Donders doctoreerde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Roadmap en 50 miljoen voor gelijkheid tussen man en vrouw

De Europese Commissie heeft een "roadmap" gepubliceerd met 21 specifieke acties die bedoeld zijn om tegen het jaar 2010 de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren.

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in de EU25

Woensdag 8 maart 2006 is de Internationale Dag van de Vrouw. Voor die gelegenheid publiceert Eurostat een bloemlezing van statistieken over de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en over de verschillen en de gelijkenissen met de mannen.
Op het niveau EU25 zijn 9,6 procent van de vrouwelijke werknemers werkloos, tegenover 7,6 procent bij de mannen.

Eerste resultaten van de Faraometer

Begin 2004 presenteerde de staatssecretaris voor welzijn op het werk een actieplan voor de verlaging van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Het plan kreeg de naam Farao. Het omvatte het uitwerken van een zgn.

Vrouwen in EU verdienen 15 procent minder

Volgens de Europese Commissie verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd 15 procent minder dan mannen. Bovendien hebben zij het moeilijker om de balans tussen werk en privé leefbaar te houden. Eén van de gevolgen is dat zij minder kinderen krijgen, noteert de Commissie, wat niet goed is voor de EU-economie.

Onze partners