Welzijn

Helft vindt job te zwaar om door te gaan tot 60

Eurofound heeft de resultaten bekendgemaakt van de vierde enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa. Slechts 52,3% van de Belgische werknemers acht zich in staat hetzelfde werk te blijven doen tot de leeftijd van 60 jaar. De Belgische werknemers klagen minder over musculoskeletale aandoeningen (rug- en spierpijn), vermoeidheid, stress en hoofdpijn dan het Europese gemiddelde.

Eén op drie ziet pesterijen op het werk

1600 bezoekers van de website van StepStone België beantwoordden de vraag "Vindt u dat er bij u op het werk gepest wordt?" 31 procent antwoordt "ja" - toch een bedenkelijk hoog cijfer. 41 procent zegt dat er niet echt gepest wordt, maar toch geplaagd. De resterende 28 procent constateert noch pest-, noch plaaggedrag.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

De top-tien van de stress-signalen

Nobol, een beroepsfederatie van Nederlandse arbeidsadviseurs, stelt dat langdurige afwezigheden vaak het gevolg zijn van stress die men nochtans had moeten herkennen. Uit zijn onderzoek distilleerde Nobol de volgende top-tien van stress-signalen: 1. Vermindering van de productiviteit, 2. Regelmatig te laat komen, 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten, 4.

Slecht leiderschap jaagt werknemers de deur uit

Het wordt wel vaker beweerd, en het is nu officieel: werknemers verlaten niet hun bedrijf, maar hun chef. De Amerikaanse prof Wayne Hochwarter stelde vast dat een slechte verstandhouding met de hiërarchische overste sneller naar ander werk doet uitkijken dan andere factoren, inbegrepen klachten over het loon.

Leven om te werken of werken om te leven?

Van de zowat 1200 Belgische deelnemers aan een online enquête van rekruteringssite StepStone antwoordt ongeveer 64 procent dat zij werk en privéleven proberen in evenwicht te houden. Waar liggen de prioriteiten bij de rest? Die verschillen volgens de taal.

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz.

Britse HR-managers zien werkstress als grootste probleem

De senior HR professionals in Groot-Brittannië zijn quasi unaniem van oordeel dat stress de grootste bedreiging vormt voor de gezondheid van hun personeel. Dat blijkt uit een peiling door Personnel Today en socialedienstenbedrijf HSA. 92 procent van de 600 ondervraagde HR-managers zegt dat hun organisatie in de nabije toekomst werk gaat maken van gezondere arbeidsmethoden.

"Nieuwe uitdaging" sterkste drijfveer om van job te veranderen

Volgens "Het Grote Carrièrerapport" van references.vacature.com is voor hoog opgeleiden de voornaamste reden om naar ander werk uit te kijken de behoefte aan een nieuwe uitdaging. Daarna komen het verlangen naar een betere work/life balance en pas op de derde plaats een hoger loon. HRSquare merkt op dat de accenten wel verschillen in functie van de profielen.

Onze partners