Welzijn

Vraag naar deeltijds werk het sterkst in België

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-orgaan met hoofdkwartier in Dublin, hield bij 21.000 bedrijven in 21 EU-lidstaten een onderzoek naar de arbeidstijden en de werk/privé balans.

Meer hartaanvallen wanneer werkloosheid afneemt

In de VS hebben onderzoekers vastgesteld dat een daling van de werkloosheidsgraad met 1 procent samengaat met een toename van het aantal fatale myocardinfarcten met 1,3 procent. Waarom sterven meer mensen aan een hartaanval wanneer de economie aanzwengelt? De factoren die volgens de onderzoekers meespelen zijn o.m.

ILO-werelddag focust op impact van hiv en aids

Vandaag 28 april is het de elfde werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een initiatief van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). Dit jaar focust de ILO op hiv en aids. De ILO heeft over de impact van hiv en aids een rapport gepubliceerd.

Talen en IT essentieel voor management assistants

Betrouwbaarheid, discretie, efficiëntie en aanpassingsvermogen worden zowel door de managers als hun secretaressen, of management assistants zoals ze steeds vaker worden genoemd, als de voornaamste competenties beschouwd. Talenkennis en informaticavaardigheden zijn de meest essentiële competenties van management assistants.

Loon opnieuw topcriterium in Nederland

Voor het eerst in jaren is in Nederland het salaris opnieuw het belangrijkste criterium dat sollicitanten hanteren bij de keuze van een (nieuwe) werkgever. Ook een vast contract is weer heel belangrijk. In de voorbije jaren stond gewoonlijk de werksfeer bovenaan. Dit blijkt uit een langlopend onderzoek bij 50.000 personen.

Flextijd sterk ingeburgerd in Verenigd Koninkrijk

Uit de eerste resultaten van een pan-Europees onderzoek naar arbeidstijden en werk/privé balans blijkt dat flexibele werktijden in het Verenigde Koninkrijk sterker ingeburgerd zijn dan in de meeste andere EU-landen, België inbegrepen. Enkel Letland, Zweden en Finland scoren hoger.

Belgen zijn tevreden en betrokken werknemers

Accor Services stelde voor de tweede keer een Barometer op van het Welzijn en de Betrokkenheid van Werknemers. Het onderzoek gebeurde met een online vragenlijst en vond plaats in acht landen, waaronder België (maar niet Nederland). In deze groep van landen zijn de meest tevreden en loyale werknemers te vinden in België, Zweden en Duitsland.

Werkdruk zet druk op "psychologisch contract"

Tijdelijke werknemers voelen zich beter in hun vel dan hun collega's met een vast contract. Zo luidt een van de verrassende vaststellingen van PSYCONES, een pan-Europees wetenschappelijk onderzoek naar het "psychologische contract" tussen werkgevers en werknemers.

"Nieuwe vaders" worstelen met work/life balance

Uit een studie in opdracht van het Duitse ministerie voor gezinszaken blijkt dat vaders, meer dan men aanneemt, moeilijkheden ondervinden om werk en privéleven in evenwicht te houden.

Genderverschil in invloed van werksituatie op ziekteverzuim

Er bestaan lichte verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de invloed van het werk en de thuissituatie op de afwezigheid wegens ziekte. Dat blijkt uit een proefschrift waarmee onderzoekster Nathalie Donders doctoreerde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Onze partners