Welzijn

VBO-zakboekje bestrijdt vastgeroeste ideeën

Het VBO brengt het eerste nummer van zijn Statistisch Zakboekje over lonen, werk, werkloosheid, arbeidsorganisatie, welzijn op het werk en sociale zekerheid uit. Het Statistisch Zakboekje werpt een licht op twintig thema’s. Een voorbeeld is de grafiek die duidelijk maakt dat in België op de lage lonen nog nauwelijks sociale bijdragen hoeven te worden betaald.

6 procent erkent flagrant te liegen in cv

StepStone stelde aan zijn websitebezoekers de vraag "Heeft u wel eens gelogen in uw cv?". Slechts 6 procent gaf toe ooit gelogen te hebben, en dubbel zoveel erkende de zaken wel eens iets mooier te hebben voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. De resterende 82 procent, een overweldigende meerderheid, zegt nooit de waarheid geweld te hebben aangedaan.

Werknemers vragen innoverend HR-beleid

De Belgische werknemers zijn vragende partij voor vernieuwingen in het HR-beleid. Ze verlangen van hun werkgever ook een bijdrage in de oplossing van dagelijkse problemen zoals kinderopvang, en meer inspanningen voor de ontwikkeling van competenties.
Zo luiden enkele resultaten van de tweede "Barometer van het welzijn en de motivatie op het werk" van Accor Services.

Bijgestuurde pestwet gaat van kracht op 16 juni

Op 16 juni treden nieuwe regels over pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk in werking. De nieuwe wet herdefinieert enkele sleutelbegrippen en legt sterker de nadruk op preventie en op het aanmoedigen van bedrijfsinterne oplossingen. Nieuw is ook een procedure "zoals in kortgeding"; de voorzitter van de arbeidsrechtbank zal o.m.

Staatsblad publiceert nieuwe wetten tegen discriminatie

Het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2007 publiceert drie nieuwe wetten die een impact hebben op de arbeidsbetrekkingen en die alledrie een oudere regeling vervangen: een Antiracismewet, een Genderwet, en een nieuwe algemene Antidiscriminatiewet. Klachten in verband met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk vallen voortaan onder de Welzijnswet.

Eén op vijf zit dicht tegen burn-out

Eén op vijf van de Belgische respondenten aan een online peiling van StepStone verklaart zich lichamelijk en geestelijk uitgeput door zijn werk. De Belgen blijken te behoren tot de meest gestresseerde Europeanen, alleen in Zweden en Duitsland zijn er nog meer overspannen werknemers. 31% van de deelnemers aan de peiling zegt soms uit zijn reserves te moeten putten door de stress op het werk.

PUBLICATIE: Gezondheid op de arbeidsplaats

Volgens de Europese vakbonden komen de gezondheid en de veiligheid op de arbeidsplaats in het gedrang doordat de EU voorrang geeft aan het verscherpen van de concurrentiekracht van de ondernemingen. De studie staaft deze stelling met voorbeelden. De controle van de naleving van de bestaande regelgeving wordt ontoereikend genoemd.

Secretaressen niet bang om tandje bij te steken

De economische groei verhoogt de werkdruk en de stress van de managers. Vaak brengt dit mee dat ook hun assistente meer uren klopt en onder hogere spanning staat. Maar in verreweg de meeste gevallen hebben de assistenten geen probleem met die langere werktijden en voelen ze zich daar goed bij.

RECHTSPRAAK: Tergend geding is een dringende reden

Bij een incident tijdens een staking duwde de directeur een beschermde werknemer opzij om toegang te krijgen tot het bedrijf. De beschermde werknemer diende een strafklacht in, waarop de werkgever de man ontsloeg om dringende reden. De beschermde werknemer vocht zijn ontslag aan voor de rechtbank, maar verloor het pleit.

Verwacht u maandag aan een recordaantal zieken

Als de geschiedenis zich herhaalt, mag u volgende maandag ongewoon veel ziektemeldingen verwachten. Drie en een halve keer zoveel als op een gemiddelde dag, om precies te zijn. Het Securex Research Center heeft een hitparade van de ziektemeldingen in 2006 opgesteld en daarin is de eerste maandag van het paasverlof (dus niet paasmaandag) de topper.

Onze partners