Welzijn

'Laat de ochtendploeg niet te vroeg beginnen'

Er is al heel wat onderzoek gebeurd om de negatieve gevolgen van nachtelijke en/of onregelmatige uurroosters voor de gezondheid te milderen. Een recente Amerikaanse studie eindigt met een erg concrete aanbeveling: als de ochtendploeg gewoonlijk start om 6u30 (of iets van die aard), probeer dan het arbeidsschema zodanig om te bouwen dat deze ploeg een uur later kan beginnen.

RECHTSPRAAK: Frequente ziekte is grond voor ontslag

Ongeschiktheid volstaat als reden voor ontslag, ook als deze ongeschiktheid zonder gevolgen was voor de werking van de onderneming. Zo luidt de kern van een precedentscheppend arrest van het Hof van Cassatie. Het arrest viel in een zaak van een werknemer die ontslagen was na veelvuldige afwezigheden wegens problemen met zijn gezondheid.

Op de valreep: uitleg bij preventie-jaarverslag

Het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) moet voor 1 april 2008 bij de regionale directie van de Algemene Directie van Toezicht Welzijn op het Werk toekomen.

Twee hoofdstukken geschrapt uit sociale balans

De sociale balans die elke werkgever jaarlijks moet indienen bij de Nationale Bank wordt vereenvoudigd. Rubriek 3, over de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, valt helemaal weg. Die informatie is sowieso beschikbaar via de RSZ.

Directies ongevoelig voor lange werktijden van managers

Britse managers werken per dag 1 uur en 18 minuten langer dan in hun contract staat. Per jaar komt dit neer op 40 werkdagen. 45% ziet daardoor zijn productiviteit verlagen, 48% vindt de tijd niet om nieuwe professionele vaardigheden aan te kweken, 68% komt nooit toe aan lichaamsbeweging.

RECHTSPRAAK: Niet elke premie is verworven recht

Het herhaaldelijk toekennen van een bonus kan in hoofde van de werknemers een verworven recht doen ontstaan. De situatie is anders wanneer het gaat om een premie die geboekt wordt als "toekenning op balans" en waarvan het bedrag elk jaar opnieuw volledig naar eigen goeddunken door de werkgever wordt bepaald. Dan kan de werknemer geen verworven recht doen gelden.

Werkgevers zien stress op werkvloer toenemen

Een stijgend stressgevoel bij hun werknemers, langdurige ziekten en ontevredenheid op de werkvloer zijn de grootste kopzorgen van de werkgevers. Alcoholmisbruik scoort ook hoog: 12% van de werkgevers wordt ermee geconfronteerd. Dat blijkt uit een onderzoek door SD Worx.

Stresserende jobs veroorzaken hartaandoeningen

De Whitehall II studie volgt sinds 1985 de gezondheidsevolutie van ongeveer tienduizend kantoorwerkers in Londen. Uit een nieuwe analyse van de gegevens blijkt een sterk verband tussen werkstress en hartziekten, fatale infarcten inbegrepen.

Beter rekruteren? Schakel uw lijnmanagers in

Haast alle jobkandidaten willen het liefst van al een gesprek met hun mogelijke toekomstige chef. Dat is uitgerekend de persoon die zij zelden te zien krijgen. Het inschakelen van de lijnmanager leidt nochtans tot "een directe en significante verbetering van het rendement van de aanwervingsinspanningen en draagt bij tot het terugdringen van het personeelsverloop".

Belgen leiden zelden dubbelleven op kantoor

De helft van de werkende Europeanen zijn kameleons: op het werk doen zij zich anders voor dan ze in werkelijkheid zijn, omdat zij denken dat dat in hun belang is. Dat blijkt uit onderzoek door het Britse adviesbedrijf OPP. Het rollenspel begint vaak al tijdens het sollicitatiegesprek. Ook veel leidinggevenden erkennen dat zij zich een andere persoonlijkheid aanmeten.

Onze partners