Welzijn

Brochure: preventie van psychosociale belasting

Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld en stress zijn situaties die kunnen bestaan. De regelgeving in dit domein werd recent aangepast om de notie grensoverschrijdend gezag te verbinden met de notie psychosociale belasting.

Werken helpt tegen overbelastingsletsels

Met al die aandacht voor stress op de werkplek zou men haast vergeten dat muskuloskeletale aandoeningen twee keer zoveel werknemers treffen en hoge kosten veroorzaken. De Britse instelling The Work Foundation wijdt er een rapport aan.

Privéleven CEO beïnvloedt bedrijfsresultaten

Er is een statistisch verband tussen gebeurtenissen in het privéleven van de topman en de financiële resultaten van de onderneming. Dat blijkt volgens een lang artikel in uit recente wetenschappelijke studies.

Uitleg bij onthaal en begeleiding van nieuwkomers

Sinds 20 mei van dit jaar is elke werkgever ertoe gehouden om elke werknemer die in zijn onderneming begint informatie te verschaffen over het welzijn op het werk en hem te laten begeleiden door een meer ervaren werknemer. Met deze maatregel wil de wetgever het aantal ongevallen op de werkvloer doen dalen. Deze nieuwe verplichtingen roepen bij werkgevers nog veel vragen op.

Bedrijfsveranderingen zijn meestal maat voor niets

89 procent van de Britse managers heeft in het recente verleden veranderingen meegemaakt in de organisatie van hun onderneming. Slechts 17 procent is van oordeel dat uit die veranderingen een hogere productiviteit of een betere rendabiliteit is voortgekomen. De nadelige effecten, daarentegen, zijn talrijk. Meer dan de helft van de managers hebben hun gezondheid voelen achteruitgaan.

VBO-zakboekje bestrijdt vastgeroeste ideeën

Het VBO brengt het eerste nummer van zijn Statistisch Zakboekje over lonen, werk, werkloosheid, arbeidsorganisatie, welzijn op het werk en sociale zekerheid uit. Het Statistisch Zakboekje werpt een licht op twintig thema’s. Een voorbeeld is de grafiek die duidelijk maakt dat in België op de lage lonen nog nauwelijks sociale bijdragen hoeven te worden betaald.

6 procent erkent flagrant te liegen in cv

StepStone stelde aan zijn websitebezoekers de vraag "Heeft u wel eens gelogen in uw cv?". Slechts 6 procent gaf toe ooit gelogen te hebben, en dubbel zoveel erkende de zaken wel eens iets mooier te hebben voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. De resterende 82 procent, een overweldigende meerderheid, zegt nooit de waarheid geweld te hebben aangedaan.

Werknemers vragen innoverend HR-beleid

De Belgische werknemers zijn vragende partij voor vernieuwingen in het HR-beleid. Ze verlangen van hun werkgever ook een bijdrage in de oplossing van dagelijkse problemen zoals kinderopvang, en meer inspanningen voor de ontwikkeling van competenties.
Zo luiden enkele resultaten van de tweede "Barometer van het welzijn en de motivatie op het werk" van Accor Services.

Bijgestuurde pestwet gaat van kracht op 16 juni

Op 16 juni treden nieuwe regels over pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk in werking. De nieuwe wet herdefinieert enkele sleutelbegrippen en legt sterker de nadruk op preventie en op het aanmoedigen van bedrijfsinterne oplossingen. Nieuw is ook een procedure "zoals in kortgeding"; de voorzitter van de arbeidsrechtbank zal o.m.

Staatsblad publiceert nieuwe wetten tegen discriminatie

Het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2007 publiceert drie nieuwe wetten die een impact hebben op de arbeidsbetrekkingen en die alledrie een oudere regeling vervangen: een Antiracismewet, een Genderwet, en een nieuwe algemene Antidiscriminatiewet. Klachten in verband met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk vallen voortaan onder de Welzijnswet.

Onze partners