Welzijn

Roddelen is een plaag op de werkvloer

De helft van de werknemers voelt zich het mikpunt van geroddel. Dat blijkt uit een onderzoek door Tempo-Team naar 11 vormen van ongepast gedrag op de werkvloer. Nog een opmerkelijke bevinding: meer dan een kwart van de werknemers weet niet of hun bedrijf al dan niet een meldprocedure heeft voor grensoverschrijdend gedrag.

Schakel gezondheidscoach in voor 500 euro

Voor 500 euro kunnen ondernemingen in Vlaanderen gedurende 20 uren een coach inhuren die een preventief gezondheidsbeleid helpt opstarten; de rest van de factuur, tot 1000 euro, wordt betaald door de overheid. Het moet gaan om initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, verdovende middelen en mentaal welbevinden.

Welzijn thuiswerkers kwestie van bedrijfscultuur

Dat veel thuiswerken op zich tot onwelzijn leidt, wordt weerlegd door Leuvens onderzoek. Wél van belang is hoe goed de thuiswerker zich omkaderd voelt, hoe het contact met de collega's is georganiseerd, welke graad van autonomie en betrokkenheid bij de besluitvorming hij geniet. Kortom, er is geen verschil met de factoren die het welzijn van de niet-thuiswerkers bepalen.

Roken gaat samen met hoger verzuim

Nog steeds rookt 1 werknemer op 3; in de dienstensector is de trend zelfs stijgend. Voor de werkgever is dit een aandachtspunt. Want uit een bevraging blijkt andermaal een verband met absenteïsme. 28% van de rokers vs. 21% van de niet-rokers gaf aan in het voorafgaande jaar minstens 1 keer ongepland afwezig te zijn geweest voor minstens 2 weken.

Online test ziet burn-out op tijd aankomen

Een spin-off van de Université catholique de Louvain (UCL) lanceert de online Preventing Burnout Test (PBT). Individueel ontvangt men een vertrouwelijk persoonlijk rapport. De werkgever krijgt een geanonimiseerd overzicht van de collectieve risico's. Aan de hand daarvan kan hij zijn intern preventiebeleid verfijnen.

Loongrenzen arbeidsongevallen geïndexeerd

De loongrenzen die gehanteerd worden bij de berekening van de vergoeding bij arbeidsongeval zijn geïndexeerd. Het maximale basisjaarloon in de 365 dagen vóór het ongeval bedraagt nu 43.460,34 euro. Aangepast zijn ook de grenzen voor leerlingen, minderjarigen in arbeidsongeschiktheid, jongeren ouder dan 18 en sportbeoefenaars.

Remedie tegen zitten: de "bewegingsdriehoek"

Langdurig stilzitten ondermijnt de gezondheid. Maar wat doet u eraan? De "bewegingsdriehoek" biedt het antwoord. Staand vergaderen of de trap nemen zijn een goed begin, maar denk ook aan een halte vroeger afstappen of naar het werk fietsen. Nog gezonder is uiteraard tenminste 30 minuten per week een sport beoefenen.

Hoogste wens: minder piekeren over job

Minder piekeren over het werk, zich houden aan de werkuren en meer tijd vrijmaken voor het gezin blijven ook voor 2018 de populairste goede voornemens onder werknemers, aldus Tempo-Team. Deze voornemens zijn duidelijk nodig. 1 op 2 werknemers piekert over het werk en 4 op 10 zeggen er ’s nachts van wakker te liggen.

Uitbreiding ontslag wegens medische overmacht

Het opstarten van een re-integratietraject, met bij definitieve ongeschiktheid als mogelijk eindpunt het ontslag wegens medische overmacht, wordt vanaf 1 januari 2018 ook mogelijk indien de arbeidsongeschiktheid een aanvang nam voor 1 januari 2016. Tot eind dit jaar kan dit enkel in de gevallen waarin de ongeschiktheid begon vanaf 1 januari 2016.

Fedris-aanpak van lagerugpijn zeer succesvol

Wanneer lagerugpijn veroorzaakt wordt door het werk en tot wekenlange arbeidsongeschiktheid leidt, komt de werknemer in aanmerking voor het gratis preventieprogramma van Fedris. Dat omvat onder meer kinesitherapie en een geldsubsidie voor de werkgever. Het programma bestaat nu 10 jaar. Het is zo succesvol dat minister De Block het wil uitbreiden.

Onze partners