Welzijn

Ook op werkplek neemt wij-gevoel af

10 jaar na een eerdere studie ging Randstad na of de "warme Belgische werkplek" nog bestaat. Ja, concludeert het hr-bedrijf. Maar veel indicatoren gaan toch de verkeerde kant op, als echo's van het afnemende wij-gevoel in de brede samenleving. Voorbeeld: minder werknemers zouden naar de begrafenis gaan van de vader van hun beste collega.

Psychische vermoeidheid grijpt om zich heen

In Vlaanderen zijn 280.000 werknemers en 40.000 zelfstandigen op weg naar een burn-out en dus langdurige afwezigheid. Ze zijn nog aan het werk, maar psychisch te vermoeid om normaal te functioneren. Dat blijkt uit de 3-jaarlijkse grootschalige studie voor de Werkbaarheidsmonitor van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid.

Hoofdoorzaak pestgedrag: slechte werkomgeving

In bedrijven waar veel fout zit, komen pesterijen beduidend vaker voor dan in aangename werkomgevingen. Dat achterhaalde Idewe. De preventiespecialist ontwikkelde daarop samen met KU Leuven de StressBalancer, een e-learning tool die individuele werknemers weerbaar maakt.

Kanker kan "redelijke aanpassingen" wettigen

U mag een teruggekeerde kankerpatiënt niet ontslaan, bijv. omdat hij of zij de vroegere taak niet meer aankan. U dient integendeel werk te maken van "redelijke aanpassingen" (andere taak, arbeidstijden en -voorwaarden) omdat de gevolgen van kanker een handicap vormen. Dat besliste het Arbeidshof.

Landschapskantoor is echt geen goed idee

Open offices zijn goedkoper maar nefast voor de concentratie en voor het welbevinden van de medewerkers, zo concludeert een meta-studie. Het omgevingsgeluid is gewoonweg te hoog. De nieuwe trend heet Activity Based Workplaces: een mix van werkomgevingen waaruit de medewerker kiest naargelang de taak die hij te verrichten heeft.

Re-integratie blinde vlek voor veel werkgevers

Het aantal aanvragen voor re-integratietrajecten neemt toe, maar slechts 1 op 4 gaat uit van de werkgever. Bovendien kent minder dan de helft van de werkgevers de te volgen procedure, bij de KMO's  is dat zelfs amper 1 op 3. Dat blijkt uit onderzoek door Mensura. 38% van de werkgevers heeft tenminste één werknemer die al langer dan 2 jaar afwezig is.

Oproep tot getuigen van pestgedrag

De getuigen zijn de vergeten groep in de kwestie van het ongewenst gedrag op de werkvloer, vindt een team van KU Leuven. Zij zijn geen dader of slachtoffer, maar kunnen wel waardevolle informatie geven. Om hen de kans te geven hun verhaal te doen, heeft het team een enquête online gezet; de antwoorden worden anoniem verwerkt.

Waarom workaholics u kopzorgen moeten geven

"Harde werkers" (12% van de werknemers) vormen een troef voor uw onderneming. Workaholics (17%!), daarentegen, leveren ondermaats werk af, riskeren problemen met hun gezondheid zoals burn-out en zitten met ander werk zoeken in hun hoofd. Een interessant Securex-onderzoek leert hoe u de harde werker kunt onderscheiden van de werkverslaafde.

Koudegolf: welke zijn uw plichten?

De thermometer waant zich in Siberië en dat heeft gevolgen. Onder bepaalde temperaturen dient u een vooraf opgesteld "programma van technische en organisatorische maatregelen" ten uitvoer te brengen. Er gelden specifieke regels voor de bouw, voor werkplaatsen in open lucht en voor winkelbanken in open lucht.

Federgon bindt strijd aan met burn-out

Federgon maakt zich zorgen over het ziekteverzuim en heeft intern een platform opgericht voor specialisten die bedrijven en overheden kunnen adviseren over welzijnsbeleid. Behalve in de uitzendsector telt de federatie ook leden in veel andere takken van de hr-dienstverlening.

Onze partners