Welzijn

Tijdskrediet 'gehandicapt kind' uitgebreid

[goedgekeurd] Meer ouders komen binnenkort in aanmerking voor het tijdskrediet "gehandicapt kind". Uiterlijk op 1 april 2018 treedt in deze context een ruimere definitie van handicap in werking. Ook verlengingsaanvragen worden hieraan getoetst. Dit gemotiveerd tijdskrediet kan 51 maanden duren.

Chefs onderschatten impact van kanker

De duizenden ex-kankerpatiënten die terugkeren naar de werkvloer hebben het niet makkelijk, zo toont Nederlands onderzoek aan. Eerst is er begrip en steun. Niet lang daarna wordt van hen opnieuw evenveel verwacht als van andere werknemers - terwijl zij daartoe vaak nog niet in staat zijn, omdat de ziekte en de behandeling zo ingrijpend waren.

In 10 jaar tijd 33% meer ziekteverzuim

In 10 jaar tijd is het ziekteverzuim in de Belgische ondernemingen met 33% toegenomen. Dat berekende SD Worx. Werknemers zijn nu gemiddeld 12,1 werkdagen per jaar afwezig wegens ziekte. Steeds meer werknemers worden langdurig ziek. Per voltijdse werknemer en per jaar loopt de kost voor de werkgever op tot 1010 euro.

Deadline voor Actieplan 45+ nadert

Wat doet u om het aantal veertigers, vijftigers en zestigers op uw werkvloer op peil te houden of te verhogen? Die vraag moet elke werkgever met 20 of meer werknemers beantwoorden in een werkgelegenheidsplan 45-plussers (modelformulier downloadbaar). Dit plan dient klaar te zijn op uiterlijk 31 maart.

Te ziek voor outplacement? Geen loonaftrek meer

[goedgekeurd] Werkgevers mogen met ingang van 15 februari 2018 geen 4 weken loon meer aftrekken van de verbrekingsvergoeding als duidelijk is dat de betrokken werknemer om medische redenen nooit meer in staat zal zijn outplacement te volgen. De werknemer moet dit wel zeer snel aantonen, binnen de zeven dagen na zijn ontslag.

Waarom work/life balance werkgever aanbelangt

Per 100 werkenden die een evenwicht ervaren tussen hun werk en hun privé-leven, zijn er 72 gemotiveerd en betrokken in hun job. Per 100 werkenden die niet tevreden zijn over hun work/life balance, daarentegen, zijn er slechts 19 gemotiveerd en betrokken. Amper 42% van de Belgische actieve bevolking rapporteert volgens een nieuw onderzoek een goed evenwicht.

Roddelen is een plaag op de werkvloer

De helft van de werknemers voelt zich het mikpunt van geroddel. Dat blijkt uit een onderzoek door Tempo-Team naar 11 vormen van ongepast gedrag op de werkvloer. Nog een opmerkelijke bevinding: meer dan een kwart van de werknemers weet niet of hun bedrijf al dan niet een meldprocedure heeft voor grensoverschrijdend gedrag.

Schakel gezondheidscoach in voor 500 euro

Voor 500 euro kunnen ondernemingen in Vlaanderen gedurende 20 uren een coach inhuren die een preventief gezondheidsbeleid helpt opstarten; de rest van de factuur, tot 1000 euro, wordt betaald door de overheid. Het moet gaan om initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, verdovende middelen en mentaal welbevinden.

Welzijn thuiswerkers kwestie van bedrijfscultuur

Dat veel thuiswerken op zich tot onwelzijn leidt, wordt weerlegd door Leuvens onderzoek. Wél van belang is hoe goed de thuiswerker zich omkaderd voelt, hoe het contact met de collega's is georganiseerd, welke graad van autonomie en betrokkenheid bij de besluitvorming hij geniet. Kortom, er is geen verschil met de factoren die het welzijn van de niet-thuiswerkers bepalen.

Roken gaat samen met hoger verzuim

Nog steeds rookt 1 werknemer op 3; in de dienstensector is de trend zelfs stijgend. Voor de werkgever is dit een aandachtspunt. Want uit een bevraging blijkt andermaal een verband met absenteïsme. 28% van de rokers vs. 21% van de niet-rokers gaf aan in het voorafgaande jaar minstens 1 keer ongepland afwezig te zijn geweest voor minstens 2 weken.

Onze partners